Hjem
Universitetshagene
Forskning

Eksterne vitenskapelige brukere ved Universitetshagene

Universitetshagene er en uvurderlig ressurs for forskning innen et bredt spekter av fagområder

Hovedinnhold

Nåværende gjesteforskere inkluderer ansatte fra andre seksjoner av UM, av UiBs Institutt for biologiske vitenskaper og av Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Vi ønsker også UiB-studenter velkommen til praksisplasser; for eksempler, se bloggene til Hedda og Camilla som har vært basert i Botanisk hage.