Hjem
Universitetshagene
Aktiviteter

Bevaring av truede arter

Bevaringsaktiviteter i Universitetshagene

Rhododendron kotschyi (Endangered)
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Hovedinnhold

International conservation efforts:

We coordinate the BGCI Global Conservation Consortium for Erica and are a member of the BGCI GCC for Rhododendron, acting as a safe site for ex-situ conservation of several threatened species.

Hagen vår har innledet et samarbeid med Beograd botaniske hage i Serbia. Et av hovedspørsmålene for dette samarbeidet er å bevare truede planter fra Serbia i Norge. Så langt har vi samlet frø som er i vårt lager for bevaring, men noen av plantene vil også bli dyrket for samme formål. En veldig viktig samling er Picea omorika (https://www.inaturalist.org/observations/31943020), som vil bli vektlagt i dette samarbeidet.

Universitetshagene deltar i følgende nasjonale tiltak:

Ex situ bevaring av rødlistede arter i Norge, i samarbeid med Norges botaniske hage. Aktiviteter inkluderer frøsamling for lagring i den nasjonale frøbanken og oppbevaring av truet materiale dyrket i levende samlinger. Viktige samlinger i hagene våre er norske endemiske arter av Sorbus, lokale genotyper av Rosa spinosissima og R. × sabinii auct norv., Flere sjeldne Alchemilla-arter og lokale truede planter fra Vestlandet.

Rødlistede arter vises til publikum i Botanisk hage og Arboretet.

Bevaring av hagearbeidsplanter holdt i klonarkiv under initiativ fra Norsk genressurssenter i samarbeid med NORDGEN. Fokus kultivargrupper: Historiske roser, Buxus, tulipaner, stauder, poteter, erter, samt andre grønnsaker og husplanter (veksthusdyrking). Aktiviteter inkluderer studier i genetisk og morfologisk variasjon og offentlig oppsøk.