Hjem
Universitetshagene
Forskning

Forskningsinfrastruktur ved Universitetshagene

Universitetshagene er en storstilt UiB-forskningsinfrastruktur som inkluderer både drivhus og frøbank

Glasshouses at the University Gardens
Foto/ill.:
Michael Pirie, UiB

Hovedinnhold

Botaniske hager er vitenskapelig kuraterte langsiktige levende samlinger av planter. Botaniske hager er dagsaktuelle globalt som infrastruktur for å bevare truede planter, og dermed sikre biologisk mangfold "ex situ". Planter danner "ryggraden" i alle terrestriske miljøer, og tap av planter resulterer i redusert motstandskraft for hele økosystemer.

Ettersom de levende samlingene er basert på vitenskap, er de også tilgjengelige for vitenskapelige studier, enten direkte eller som en arena for tilknyttede vitenskaper: For eksempel forskning på taksonomi eller utviklingen av planter, nyttige matplanter, medisinplanter, fytokjemi, bevaring av biologisk mangfold, eller miljørehabilitering. Mange organismer bor i en botanisk hage, siden det er et supermangfoldig habitat. Dermed er den botaniske hagen også åpen for andre forskningsfelt, som f.eks. fugleøkologi, alger eller lavmangfold, insekter, eller patogener.

Det er tre botaniske hager ved Universitetet i Bergen: Arboretet og Botanisk hage på Milde, og Museumshagen i Bergen sentrum. Hagene er forskjellige, men komplementære. Alle er deler av Universitetsmuseet i Bergens forskningsinfrastruktur.