Hjem
Universitetshagene
Besøksinformasjon

Fasilitetar i Muséhagen

Det er ingen toalett i hagen. Når museet eller Café Christie er opne, er det mogleg å bruka desse fasilitetane

Hovedinnhold

Museumshagen ligg i Bergen sentrum, rett bak Universitetsmuseet (naturhistorie). Vi viser til den offentlege nettstaden deira for meir informasjon om fasilitetar i nærleiken.

Hagen er open som vanleg under Corona-situasjonen. For å redusera risikoen for spreiing av viruset, følg forskriftene på skilt, og pass på å halda avstand medan du er i hagen. Unngå spesielt å henvenda deg til våre tilsette