Hjem
Universitetshagene
BERGEN BOTANISKE HAGE

Truende arter

Fremmede (truende) arter er arter som med menneskelig hjelp er spredt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. Slike arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet på verdensbasis.

FremmedeArter

Produsent:
Artsdatabanken