Hjem
Universitetshagene
Forskning

Lyngfamiliens systematikk og evolusjon

Vår forskning på plantefamilien Ericaceae er sentrert om slekten Erica og samlingene i universitetshagene, spesielt Rhododendron.

Erica tetralix, the cross-leaved heather
Foto/ill.:
Michael Pirie, UiB

Hovedinnhold

Forskningstemaene omfatter fylogeni og klassifisering, biogeografi og prosesser som fører til artsdannelse; genom-evolusjon og avgrensning av artene; pollineringsøkologi og artsdannelse; taxonomi og nomenklatur.

Vårt pågående arbeid bidrar til Botanic Gardens Conservation International (BGCI) Global Conservation Consortium for Erica, som er koordinert ved Universitetshagene.

Utvalgte publikasjoner:

Akinlabi, F.M., Pirie, M.D., & Oskolski, A.A. 2023. Fire, frost, and drought constrain the structural diversity of wood within southern African Erica (Ericaceae). Botanical Journal of the Linnean Society 203: 370–389. https://doi.org/10.1093/botlinnean/boad033

Nelson, E.C., Oliver, E.G.H., & Pirie, M.D. 2023. Erica L. (Ericaceae): homonyms amongst published names for African species and proposed replacement names. PhytoKeys 236: 157–178. https://doi.org/10.3897/phytokeys.236.110498

Pirie, M.D., Blackhall-Miles, R., Bourke, G., Crowley, D., Ebrahim, I., Forest, F., Knaack, M., Koopman, R., Lansdowne, A., Nürk, N.M., Osborne, J., Pearce, T.R., Rohrauer, D., Smit, M., & Wilman, V. 2022. Preventing species extinctions: A global conservation consortium for Erica. PLANTS, PEOPLE, PLANET 4: 335–344. https://doi.org/10.1002/ppp3.10266

Nelson, E.C., & Pirie, M. 2022. Where have all the heathers gone? Sibbaldia: The International Journal of Botanic Garden Horticulture. https://doi.org/10.24823/Sibbaldia.2022.1887

Gillespie, E.L., Madsen-McQueen, T., Eriksson, T., Bailey, A., & Murrell, Z.E. 2019. Microsatellite markers for the biogeographically enigmatic sandmyrtle (Kalmia buxifolia, Phyllodoceae: Ericaceae). Applications in Plant Sciences 7: 4–7. https://doi.org/10.1002/aps3.11267

Le Maitre, N.C., Pirie, M.D., & Bellstedt, D.U. 2019. Floral Color, Anthocyanin Synthesis Gene Expression and Control in Cape Erica Species. Frontiers in Plant Science 10: 1–9. https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01565

Pirie, M.D., Kandziora, M., Nürk, N.M., Le Maitre, N.C., Mugrabi de Kuppler, A., Gehrke, B., Oliver, E.G.H., & Bellstedt, D.U. 2019. Leaps and bounds: geographical and ecological distance constrained the colonisation of the Afrotemperate by Erica. BMC Evolutionary Biology 19: 222. https://doi.org/10.1186/s12862-019-1545-6

Shrestha, N., Wang, Z., Su, X., Xu, X., Lyu, L., Liu, Y., Dimitrov, D., Kennedy, J.D., Wang, Q., Tang, Z., & Feng, X. 2018. Global patterns of Rhododendron diversity: The role of evolutionary time and diversification rates. Global Ecology and Biogeography 27: 913–924. https://doi.org/10.1111/geb.12750