Hjem
Universitetshagene
Bevaring av truede arter

Bevaring av truede Rhododendronarter

Universitetshagene er med i BGCI Global Conservation Consortium for Rhododendron

Hovedinnhold

Vi er et sikkert sted for bevaring ex situ (utenfor naturlig habitat) av flere truede arter av Rhododendron, koordinert gjennom BGCI Global Conservation Consortium for Rhododendron.