Hjem
Universitetshagene
Bevaring av truede arter

Bevaring av truede Rhododendronarter

Universitetshagene er med i BGCI Global Conservation Consortium for Rhododendron

Rhododendron dendrocharis
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Hovedinnhold

[English site here]

Vi er et sikkert sted for bevaring ex situ (utenfor naturlig habitat) av flere truede arter av Rhododendron, koordinert gjennom BGCI Global Conservation Consortium for Rhododendron. Du kan lese et blogginnlegg på GCC Rhododendron-siden her.

Våre Rhododendron-artsamlinger inkluderer flere eksempler på 6 kritisk truede (CR) og 12 truede (EN) taxaer, inkludert Rh. dendrocharis (bildet over), samt en rekke klassifisert på IUCNs rødliste som sårbare (VU).

En fullstendig liste over våre CR- og EN Rhododendron-arter med tilleggsinformasjon er nedenfor. Trusler følger Gibbs & al. (2011), Qin og al. (2017), og (Liu, 2019) og andre detaljer hovedsakelig oppsummert fra Flora of China (Mingyuan & al., 2005) med tilleggsdetaljer fra Jørgensen (1996) og referanser som angitt.

Referanser

  • Boratyński, A., Piwczynski, M., Didukh, Y., Tasenkevich, L., Romo, À., & Ratynska, H. 2006. Distribution and phytocoenotic characteristics of relict populations of Rhododendron Myrtifolium (Ericaceae) in the Ukrainian Carpathians. Polish Botanical Studies 22: 53–62. https://digital.csic.es/handle/10261/80649
  • Gibbs, D., Chamberlain, D., & Argent, G. 2011. The Red List of rhododendrons. Botanic Gardens Conservation International, UK. https://portals.iucn.org/library/node/10132
  • Jørgensen, P.M. 1996. Rhododendron i Det norske arboret på Milde. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.Liu, B. 2019.
  • Botanic Gardens Conservation International (BGCI) & IUCN SSC Global Tree Specialist Group. Rhododendron 2019–2.
  • Mingyuan, F., Ruizheng, F., Mingyou, H., Linzhen, H., & Chamberlain, D.F. 2005. Rhododendron in Flora of China Vol. 14. http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=128386 (accessed 6 Mar 2023).
  • Qin, H. et al. & Xue, N. 2017. Threatened Species List of China’s Higher Plants. Biodiversity Science 25: 696. https://doi.org/10.17520/biods.2017144

Kritisk truede og truede Rhododendon-arter ved Universitetshagene

Rhododendron adenosum

Flora of China

Busk opp til ca. 2 m., blomster traktformede, blekrosa med lilla flekker. Habitat: Granskoger på 3300–3600 m i et område i Sørvest-Sichuan, Kina. Antatt å være utdødd i naturen, men ble gjenfunnet i 2019. Kritisk truet som en følge av avskoging.

Kritisk truet (CR: Critically Endangered)

Rhododendron adenosum
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron amagianum

Plants of the World Online

Små trær med skarlagenrøde eller mursteinsrøde blomster. Begrenset til et område i det sentrale Honshu og Izo Oshima, Japan.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron amesiae

Flora of China Rhododendron.dk

Busker 2–4 m med lilla blomster. Habitat: Skoger på 2200–3000 m. på 2200–3000 m. V-Sichuan, Kina. Sjelden og ikke funnet I senere år, bare kjent fra to lokaliteter i et område som er blitt avskoget.

Kritisk truet (CR: Critically Endangered)

Rhododendron amesiae
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron balangense

Flora of China

Busker 1–3 m med hvite, klokkeformede femflikete blomster, yttersiden av begeret tett hårete. Habitat: Buskas på fjellskråninger på 2400–3400 m. V-Sichuan, Kina.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron balangense
Foto/ill.:
Ole Jonny Larsen

Rhododendron bracteatum

Flora of China

Busker opp til 3 m med små hvite eller blekrøde klokkeformede blomster med røde markeringer. Habitat: Skoger, skrenter på 2600–3500 m [2000-3000]. Bare funnet i små bestander i skoger og på klipper innenfor et begrenset område i NV Sichuan, Kina.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron bracteatum
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron dendrocharis

Flora of China

Busk 0.5–0.7 m med knallrosa-røde blomster. Epifytisk på Abies, Tsuga eller løvtrær på 2600–3000 m. Svært lokalt utbredt i Sichuan, Kina.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron dendrocharis
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron farinosum

Flora of China, Rhododendron.dk

Busker 1–2 m med hvite klokkeformede, femflikete blomster. Habitat: Buskas på ca. 3200 m. NØ-Yunnan (Qiaojia), Kina.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron farinosum
Foto/ill.:
Zong-Xin Ren, Kunming Institute of Botany

Rhododendron fletcherianum

Flora of China

Busker 0.6–1.2 m, blekgule blomster. Bare kjent fra en enkelt skog på ca. 3400 m i et fjerntliggende fjellstrøk i SØ-Xizang / NV-Yunnan, Kina.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron fletcherianum
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron galactinum

Flora of China

Busker eller små trær 5–8 m, blomstrer hvite med en dyp karmosinrød ganeflekk. Habitat: Buskas, fjellsider, elvebredder på 2900–3500 m. V-Sichuan, Kina.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron galactinum
Foto/ill.:
Per Harald Salvesen

Rhododendron griersonianum

Flora of China, Rhododendron.dk

Busker opp til ca. 1.3 m med karmin eller lyesrøde blomster. Habitat: Blandingsskog, buskas på 1600–2700 m. V-Yunnan, Kina; Myanmar. Bare kjent fra bebodde områder under sterkt press i lavlandet. Kan være utdødd i naturen.

Kritisk truet (CR: Critically Endangered)

Rhododendron griersonianum
Foto/ill.:
Ole Jonny Larsen

Rhododendron hemsleyanum

Flora of China

Busker eller små trær, 2–9 m, blomster kremhvite med svakt rosa skjær på utsiden. Habitat: Skoger på 1200–1500(–2000) m. S-Sentralsichuan, Kina. Færre enn fem populasjoner med ca. 250 kjente individ, truet av naturforringelse og ødeleggelse.

Kritisk truet (CR: Critically Endangered)

Rhododendron hemsleyanum
Foto/ill.:
Ole Jonny Larsen

Rhododendron kotschyi

IUCN

Synonym: Rh. myrtifolium. Liten busk som hører hjemme på den sørlige Balkanhalvøya og i Sør- og Øst-Karpatene, begrenset til sterkt fragmenterte bestander over mindre enn 500 km2 i høyereliggende strøk. Hovedtruslene er beiting, endringer i arealbruk og klimaendringer.  

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron kotschyi
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron macabeanum

Plants of the World Online

Trær opp til 15 m, blekgule blomster med dype røde markeringer. Habitat: Blandingsskog på 2,400–2,700 m. Bare kjent fra NØ-India (Manipur, Nagaland).

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron magniflorum

Flora of China

Små trær 4–6 m, med klaser på opptil 14 meget store blomster 10 cm lange. Habitat: Skoger, åsrygger på 1700–1800 m. Bare kjent fra to populasjoner. SV-Guizhou, Kina.

Kritisk truet (CR: Critically Endangered)

Rhododendron magniflorum
Foto/ill.:
Ole Jonny Larsen

Rhododendron mallotum

Flora of China

Busker eller små trær 3–6(–8) m med små rørformede, klokkeformede, karmosinrøde blomster. Habitat: Skoger, Rhododendron-kratt, steinete kløfter på 3000–3700 m. V-Yunnan, Kina, NØ-Myanmar. Truet av miljø-ødeleggelse.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron mallotum
Foto/ill.:
Ole Jonny Larsen

Rhododendron mianningense

Flora of China

Busker, ca. 2 m, med traktformede, blekgule blomster I toppen av skudd. Habitat: på c. 3500 m i S Sichuan (Mianning), Kina.

Kritisk truet (CR: Critically Endangered)

Rhododendron mianningense
Foto/ill.:
Remi Alexander Nielsen, UiO

Rhododendron nitidulum var. omeiense

Flora of China

Små, opprettvoksende busker 0.2–1(–1.5) m med mørkelilla til lavendelblå blomster. Habitat: Heier, steinete skråninger på 3200–3500 m. Sentral-Sichuan, Kina. Begrenset til ett lite område innenfor et vernet område, men sårbar p.g.a. turisme og branner.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron nitidulum var. omeiense
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron platypodum

Flora of China

Busker eller små trær 2–8 m, krone fra trakt- til klokkeformet, rosa, mangler markeringer. Habitat: Skoger, buskas, steinete skråninger på 1800–2200 m. Chongqing (Nanchuan), Kina. Begrenset område I naturen.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron pachypodum
Foto/ill.:
Michael Pirie, UiB

Video med Per Magnus Jørgensen på Mai-blomstrende arter i Rhododendron artssamlingen.

Rhododendron tsaii

Flora of China

Små busker opp til ca. 0.3 m, krone bred traktformet, blek lilla. Habitat: krattskog, lavlandshøymyr på 2900–3400 m. Ø-Yunnan, Kina. Begrenset utbredelse.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron tsaii
Foto/ill.:
Terhi Pousi, UiB

Rhododendron viscidifolium

Flora of China, Rhododendron.dk

Busker 1–2 m, krone rør- til klokkeformet, kobberrøde, med mørke flekker. Habitat: Daler, elvebredder på 2700–3300 m. SØ-Xizang, Kina. Sjelden.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron viscidifolium
Foto/ill.:
Ole Jonny Larsen

Rhododendron wardii var. puralbum

Flora of China

Busker opp til ca. 3 m, krone åpent klokkeformete, ren hvit. Habitat: Krattskog, enger, fjellskråninger på 3400–4600 m. SV-Sichuan, NV- Yunnan.

Sterkt truet (EN: Endangered)

Rhododendron wardii var. puralbum
Foto/ill.:
Ole Jonny Larsen

Tilbake til Rhododendron artssamlingen