Hjem
Universitetshagene
Aktiviteter

Truende arter

Introduserte (fremmede) arter som sprer seg er et alvorlig problem som vi må bekjempe.