Hjem
Universitetshagene
Tiltak mot fremmede arter

Bekjempelse av Skunkkala

Fremmede arter er arter som med menneskelig hjelp er spredt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde og spredningspotensial. Slike arter regnes som en av de største truslene mot naturmangfoldet på verdensbasis.

Skunkkala
Skunkkala ved Kloppedalstjernet ved Nesttun
Foto/ill.:
Heidi Lie Andersen. UiB

Hovedinnhold

Skunkkala er en vakker gul plante som lyser opp om våren, og som blomstrer akkurat nå. Den finnes i noen hager rundt i Bergen, og liker seg på veldig fuktige områder. Men, utfordringen er at Skunkkala også er glad i å vokse utenfor hager, og spres lett med både fugler og vann. I Sverige og nedover i Europa er det blitt altfor mye Skunkkala, slik at den til slutt dominerer vassdrag, og fører til at andre arter ikke kan leve der.

I Bergensområdet har Skunkkala kommet seg ut i naturen ved Kloppedaltjernet og ved Gymmeland, nedenfor Bontveit. Derfor var Botanisk hage sammen med Statsforvalteren ute og gravde opp de plantene som de fant i disse områdene. Kjenner du til andre steder Skunkkala har kommet seg ut i naturen, kan du gjerne gi beskjed (Hagekurs@uib.no).

Hvis du har Skunkkala i hagen din, bør du fjerne den (restavfall). Selv om den er vakker, er en Bekkeblom for eksempel også gul og fin om våren.

Alle må være med å bidra for å ta vare på biomangfoldet vårt!

Les mer om Skunkkala på våre nettsider eller Artsdatabanken.