Hjem
Universitetshagene
BERGENSPLANTER

Ramsløk (Allium ursinum)

Sagaløk og populær hipstermat

Ramsløk
Foto/ill.:
Mladen Golubovic

Hovedinnhold

Løk er omtalt i sagaene som legemidler, og ulike slag løk ble tidlig dyrket i Bergens kålhager. Når Voluspå i Eldre Edda i Gudrunkvadet nevner 'grøn lauk' og ‘geirlauk’ som står over grasvollen, kan det vise til ramsløk. Den har grønne, brede blad, og løken er smal og spiss som en spydodd (g.no. geir = spyd). Ramsløk finnes viltvoksende mange steder på Vestlandet, og det er rimelig å anta, men vanskelig å bevise at den ble benyttet som erstatning for hvitløk. De har samme smaksegenskaper, men hvitløk trives ikke under våre klimaforhold.

I nyere tid har ramsløk fått en renessanse som krydderurt. Den har tidligere vært mindre vel ansett, siden den setter ram smak på melk, smør og ost når dyra går på utmarksbeite.

Tilbake til Bergensplanter.