Hjem
Universitetshagene
Bergensplanter

Fargereseda (Reseda lutea)

Sterk gulfarge til ridderkapper og kjolestoff

Fargereseda
Foto/ill.:
Ian Alexander, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Hovedinnhold

Fargereseda gir en kraftig gul farge som var høyt verdsatt allerede i romertid. Tekstiler i krigergraver fra folkevandrings- og vikingtid i Norden tyder på at de hadde kapper der de gule tegningene var farget med fargereseda. Reseda ble tidlig dyrket også her i landet, pollen av en reseda-art er funnet i avsetninger i Veisan fra omkring år 1000, og frø er funnet i avsetninger i den gamle vikingbyen Jorvík (i dagens York i England).

I nyere tid (fra 1700-tallet) har reseda vært dyrket som prydplante, og finnes i dag forvillet på veikanter og skrotemark fra Osloområdet langs kysten til Kristiansund.

Tilbake til Bergensplanter.