Hjem
Universitetshagene

Mesterrot (Peucedanum ostruthium)

God for det meste

mesterrot
Foto/ill.:
Mladen Golubovic

Hovedinnhold

Kom sannsynligvis med munkene, og var kjent ved klostrene allerede på 1300-tallet. Den var en høyt skattet legeurt og ble benyttet til det meste. Troen på dens virkninger var sterk, og enkelte bar rota som amulett om halsen.

I dag er planten sjelden her i landet, og utbredelsen peker mot tidligere kirkeliv og klostre. Forekomstene i Bergen er knyttet til Nonneseters og Lyseklosters eiendommer sør for byen. Det er mulig at disse klostrene var alene om å dyrke denne arten.

Tilbake til Bergensplanter.