Hjem
Universitetshagene
Nyhet

Trær i vintermodus

Trærne har gjort sine forberedelser - de er klare for en ny vår. Ved å se på knopper og rakler som ble anlagt i fjor, kan treslagene bestemmes om vinteren.

Hassel vinterknopp
Hassel med hann-rakler (t.v.) og en bladknopp.
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Hovedinnhold

De første trærne med modne rakler er or og hassel. Pollenet slippes tidlig, allerede i februar dersom vinteren er mild. Nå i midten av januar ser vi mengder av hann-rakler på begge disse treslagene. På Milde er svartor (Alnus glutinosa) viltvoksende, mens gråor (A. incana) finnes i samlingen av norske trær. 

På kvistene til or finner vi to typer rakler som sitter i enden av kvisten. Det er hann-raklene som er ca 3 cm lange, og de opp til 0,5 cm lange hunn-raklene. Det er bare hos or vi kan se hunn-raklene gjennom hele vinteren. Svartor har snaue årsskudd med flate grå kjertler. Hos gråor er både bladknopper og årsskuddene hårete. Hos svartor har bladknoppen en relativt lang stilk, mens hos gråor er stilken kort. Med disse karakterene er det mulig å skille de to ore-artene om vinteren. 

Hassel (Corylus avellana) har brune årsskudd som er hårete. Hann-raklene sees gjennom hele vinteren, mens hunnen blir ikke synlig før blomstringen begynner tidlig om våren. Bladknoppene er ovale, avrundet og litt asymetriske med flere skuestilte kanthårete knoppskjell. Fargen kan variere fra grønne til rødlige som på bildet.   

Platanlønn (Acer pseudoplatanus) har store grønne knopper som er lette å kjenne. Knoppskjellene har små fine hår i kanten, men ellers er de glatte. Under endeknoppen sitter det to små sideknopper. Når sideknoppene springer ut dannes det bladpar på kvisten, og platanlønn har derfor en motsatt bladstilling.       

Vinterbotanikk hos trær er tema for vandringen i Arboretet søndag 13. mars.