Hjem
Universitetshagene
Universitetshage-publikasjon

Ny artikkel fra UiB-ledede Global Conservation Consortium for arten Erica

GCC sin Erica-artikkel viser utfordringer og gir en handlingsplan for å bevare rikdommen til arter i hotspots for biologisk mangfold.

Erica multumbellifera in the Western Cape
Foto/ill.:
Michael Pirie, UiB

Hovedinnhold

Global Conservation Consortia (GCC) koordinert gjennom Botanic Gardens Conservation International har som mål å samle innsats og ekspertise på tvers av nasjonale grenser og mellom disipliner for å forhindre utryddelse av arter i fokale plantegrupper.

GCC Erica ble etablert i 2021, og ledet av Universitetshagene, UiB. Det samler en internasjonal respons på trusler mot lyng og lyngheier, hvorav hundrevis av arter bare finnes i Sør-Afrikas spektakulært mangfoldige Cape floraregion (CFR) og mange er truet av utryddelse.

I en ny artikkel i det tverrfaglige tidsskriftet 'Plants, People, Planet', satte styringskomiteen til GCC Erica opp de generelle utfordringene for bevaring i regioner med rik biologisk mangfold og beskriver en global tilnærming for å møte dem. GCC Erica søker å møte utfordringene gjennom en rekke spesialiserte arbeidsgrupper spredt over botaniske hager og institutter over hele verden.

Les mer i avisen, fritt tilgjengelig (open access) på https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ppp3.10266.

Pirie, M.D., Blackhall-Miles, R., Bourke, G., Crowley, D., Ebrahim, I., Forest, F., Knaack, M., Koopman, R., Lansdowne, A., Nürk, N.M., Osborne, J., Pearce, T.R., Rohrauer, D., Smit, M., & Wilman, V. 2022. Preventing species extinctions: A global conservation consortium for Erica. PLANTS, PEOPLE, PLANET n/a. https://doi.org/10.1002/ppp3.10266