Hjem
Universitetshagene

Utleie av lokale

Eksamensbord artsprøve
Foto/ill.:
Reidun Myking

Hovedinnhold

 

Det er mulig å leie Blondehuset til arrangementer. Huset har utstyr til 40 personer.
For mer informasjon om utleie, kontakt kafévertene Badedamene

Lønningen lystgård er universitetets representasjonslokale og hovedetasjen leies kun ut til UiB-arrangement.
Underetasjen kan brukes til kurs.