Hjem
Universitetshagene
UiB Bærekraft

Grønnere Universitetshager

Universitetshagene har tatt et stort skritt i retning bærekraftig drift i år.

Solar pannels on the driftsbygg roof
Foto/ill.:
Michael D. Pirie (UiB)

Hovedinnhold

UiB har som målsetning å redusere energiforbruket med 30 % frem til 2030. Utgangspunktet er basisåret 2018 med et energiforbruk på ca. 79,9GWh (UiB Bærekraft).

Nå har turen kommet til Arboretet. Denne sommeren er området rundt veksthuset gravet opp for å legge ned bergvarmeanlegg. Det ble gravet ut 14 hull rundt Veksthuset med gjennomsnittlig dybde mellom 250-270 m for å samle opp solvarmen som ligger gjemt i bakken. Denne varmen ledes gjennom væskefylte rør opp til en innendørs varmepumpe. Dette skal først og fremst brukes til temperaturregulering av veksthuset.

I tillegg blir det i disse dager montert opp nesten 350m2 med solcellepanel på alle tilgjengelige tak, til å dekke enda mer av strømforbruket med. Det skal gi strøm nok til å dekke forbruket til 2-3 gjennomsnitts eneboliger. Vi er spent på hva det endelige resultatet vil bli her hos oss.