Hjem
Universitetshagene
Nyhet

NAML har utnevnt MUSÉHAGEN til ”ÅRETS GRØNNE PARK 2023”

Norske Anleggsgartnere, Miljø- og Landskapsentreprenører (NAML) har kåret Muséhagen til Årets grønne park 2023. Foruten de bruksmessige og estetiske kvalitetene er det lagt stor vekt på det fagmessig høye nivået på driften og vedlikeholdet av anlegget, og utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til ansatte som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Muséhagen.

Oversiktsbilde fra hagen
Foto/ill.:
Torsten Eriksson

Hovedinnhold

Muséhagen ved Universitetet i Bergen (UiB) er en gammel botanisk hage, og er fortsatt en plantesamling, som ble opprettet for 125 år siden.

-Det medfører at parken må skjøttes på spesielle vilkår ved at plantene må fremstå som seg selv og merkes, og ikke settes sammen i tette samplantinger. Parken og bedene har dermed store flater med åpen jord som må lukes og stelles, i tillegg til å få plantene til å trives med sine særegne krav, sier Bjørn Aakerholt, jurymedlem og fagansvarlig i NAML.

- I tillegg er parken åpen for publikum som igjen krever gode valg av materialer, og drifting og skjøtsel av gangarealer, plenarealer og øvrige publikumsområder. Dette er meget godt ivaretatt av parkens ansatte, og i tillegg bemerkes det at parken skjøttes økologisk og med utslippsfritt utstyr, sier han.  

NAML har lagt følgende forhold til grunn for utnevnelsen:

  • Muséhagen omfavner deler av den gamle ærverdige bygningsmassen til UIB på Nygårdshøgden i Bergen, og gir ett vakkert pusterom for studentene og øvrige besøkende. 
  • Hagen er, som en del av muséparkene, en plantesamling, med de utfordringene det fører med seg av åpne jordfelt, merking mm. Dette ser juryen er løst og skjøttet på en flott måte i Muséhagen.
  • Parken fremstår meget godt skjøttet og driftet, noe som også er ett av kriteriene for nominasjon til vår pris. I tillegg er den åpen for alle, og som vi har fått erfare i vår undersøkelse og befaringer rundt parken, brukes den av veldig mange, uten at det er synlig slitasje i parken. Dette igjen er et godt tegn på god skjøtsel med valg av varige løsninger og materialer.
  • Selv med utfordringer som oppstår med høy og intensiv bruk, har juryen observert at parkens faglige og kompetente medarbeidere gjør en flott jobb, med gode faglige valg å opprettholde parkens utrykk og intensjon.

Som det fremgår av statuttene legges det avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter.  
Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til ansatte, som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Musèhagen. 

I Universitetshagene er det driftsleder Hilde Margrethe Moen Selstø som har overordnet ansvar for parken. Med seg har hun sine faste medarbeidere Synnøve Midtun, Silje Strøm og Svein Robert Janicki, og øvrige sesongansatte. Førsteamanuensis Torstein Eriksson er Kurator, og Siri Skretting Jansen jobber med formidling gjennom Universitetsmuseets avdeling for forskningskommunikasjon. 

Samtidig må nevnes Universitetet i Bergen sitt styre, Rektor og øvrig administrasjon, som ser verdien i Musèhagen, gjennom bevilgninger og driftsmidler. 

Prisen ”Årets grønne park” ble innstiftet og første gang delt ut i 1989, og i 2023 er det følgelig for 34. gang at prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

  • At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser
  • At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt
  • At parken er tilgjengelig for allmennheten