Hjem
Universitetshagene
Brannfare

Det er fint vær og stor brannfare i hagene

Hjelp oss å sikre plantesamlingene mot brann, ikke grill nå når brannfaren er så stor.

ulovlig bål i Bergen botaniske hage
Foto/ill.:
Reidun Samuelsen

Hovedinnhold

Arboretet, Bergen botaniske hage og Muséhagen har store, verdifulle, umistelige og uerstattelige plantesamlinger med et mangfold av stor internasjonal betydning. Mange av plantene er svært sjeldne, og noen er globalt utrydningstruet. I Universitetshagene har vi et unikt genetisk plantemateriale som det av faglige, forskningsmessige og bevaringsmessige årsaker er viktig å sikre best mulig.

Nå er det fint vær og fristende med grilling, men stor brannfare gjør det for farlig nå.