Hjem
Universitetshagene
Samlingene

Blondehushagen

Blondehushagen er en hage som viser hvilke planter som fantes på Vestlandet før 1900. Bed som flommer over av planter var også vanlig på 1800-tallet.

Blondehuset midt i en blomstrende hage
Foto/ill.:
Bjørn Moe

Hovedinnhold

Norge har, som andre land et unikt genetisk mangfold i nytteplanter, som over tid har utviklet seg og tilpasset seg vårt klima og våre voksebetingelser, med eller uten menneskelig hjelp. Av ulike årsaker er deler av dette mangfoldet truet. Det viser seg at ensretting av planteutvalg etc. fører til at gamle sorter forsvinner og erstattes av nye.

Slike gamle hageplanter har stor biologisk og kulturhistorisk verdi. Gjennom lang tid har de tilpasset seg det lokale klimaet. Derfor har de egenskaper som kan mangle hos moderne sorter som selges i dag.

I Blondehushagen har vi samlet gamle prydplanter som har vært populære hagestauder, men som nå kan være sjelden å finne i handelen. Plantene er flyttet fra hager hovedsakelig på Vestlandet. Kriteriet for utvelgelsen var at de skulle ha en kjent historie fra før 1900.
Du finner eksempelvis roser, martagonliljer, peoner, konvaller, storkenebb og hjelm. Bak huset finner du tradisjonelle frukt- og bærsorter, humle, og engplanter som blåklokke og prestekrage.

Alle sommerblomstartene vi viser kunne en funnet i en hage på Vestlandet før 1900. Overaskende mye av de samme gamle sortene som kom i handelen på 1800-tallet og tidligere finnes fortsatt i handelen i dag, men noen få av sortsnavnene våre er nye planter som ligner de gamle av utseende.

Få hager var så artsrike som denne, men vi har valgt å ta med så mange for å vise noe av mangfoldet som fantes.

Plantene våre har fått skilt som forteller om navn, opprinnelse og bruk.