Hjem
Universitetshagene

Norges sjeldneste plante ?

Altaihaukeskjegg (Crepis multicaulis) er vurdert til sårbar (VU) i rødlista fra 2010.

Hovedinnhold

Altaihaukeskjegg er en myteomspunnet plante i den norske floraen. Den ble først funnet i Nesseby i Finnmark i 1951, men den vesle bestanden ble utsatt for beiting og innsamling av overivrige botanikere. Etter hvert forsvant den og alle trodde den var utdødd hos oss, inntil den ble gjenfunnet i Båtsfjord i Finnmark i 2008 av Leif Ryvarden. Seinere ble det funnet en større populasjon i det samme området, og det er den vi fikk frø av, og som vi kan vise fram i Botanisk hage. Men det er et mysterium med den. Ifølge litteraturen skal den være toårig: først blomstre det andre året og så dø, men våre planter blomstrer allerede det første året. Kanskje den ikke liker Bergensklimaet ?