Hjem
Universitetshagene

Sunnmørsmarikåpe

Sunnmørsmarikåpe (Alchemilla semidivisa) er vurdert til sårbar (VU) i Norge.

Sunnmørsmarikåpe fra Rødlisteutstillingen i Botanisk hage 2013
Sunnmørsmarikåpe fra Rødlisteutstillingen i Botanisk hage 2013
Foto/ill.:
Heidi Lie Andersen

Hovedinnhold

En gammel botanikkprofessor sa på 70-tallet at det ikke er noe nytt å finne når det gjelder blomsterplanter i Norge. Der tok han sørgelig feil, og kanskje det beste eksemplet på det er funnet av en ny marikåpeart i 1989. Da fant John Inge Johnsen det første eksemplaret av denne arten i Norddalen på Sunnmøre, og den ble seinere beskrevet som ny art av den svenske eksperten Stefan Ericsson.

Marikåpeslekta har over 1000 arter, mest i Europa, men og i Nordafrika og Vestasia. De er apomiktiske, dvs setter frø uten befruktning. Slekta er oppdelt i mange seksjoner, og denne arten tilhører seksjonen Splendentes, som ellers ikke finnes i Norge. Her i landet er det om lag  19 viltvoksende arter av marikåpe, og hagesentrene  selger i tillegg spektakulære arter fra andre deler av Europa.

Seksjonen Splendentes har 19 arter i Alpene og Pyreneene, og i tillegg en art på Færøyene og Island, A. faeroense. Vår art er nok mest i slekt med denne. Rødlistekategori: VU.