Hjem
Universitetshagene
Inndeling i temaer

Kart over lyngsamlingen

Kartet viser oversikt over de forskjellige avdelingene i lyngsamlingen.

Kartet viser oversikt over de forskjellige avdelingene i lyngsamlingen.
Nokre artar og kultivarar har synt seg meir robuste enn andre, og ikkje alle dei opphavlege plantingane finst i dag.
Foto/ill.:
Universitetet i Bergen