Hjem
Universitetshagene

Jærtistel

Jærtistel (Serratula tinctoria) er svært truet (EN) i Norge.

Hovedinnhold

Norge er den ytterste utposten av jordbruk mot nord. I noen tusen år har beitedyr og åkerdrift forandra landskapet langs kysten og innover fjordene vestpå. Sammen med beitedyra og åkerbruken kom det mange planter, noen som ugras, andre som innslag i beitelandskapet. En av de siste er jærtistel (Serratula tinctoria) som i Norge bare finnes i Hå kommune på Jæren, hvor den er kommuneblomst. Det er en stor, tistelliknende plante i korgplantefamilien som har en vid utbredelse i Mellom-og Østeuropa. Trues på voksestedet av gjengroing og hyttebygging. Rødlistestatus EN.