Hjem
Universitetshagene

Brunburkne

Brunburkne (Asplenium adulterinum) er i den norske rødlista fra 2010 vurdert til sterkt truet (EN).

Brunburkne fra Botanisk hage, Milde
Brunburkne fra Botanisk hage, Milde
Foto/ill.:
Heidi Lie Andersen

Hovedinnhold

Brunburkne (Asplenium adulterinum) er en av de mest sjeldne småburknene våre. Den vokser bare på ultrabasisk bergrunn, som serpentin og olivin, og har en utbredelse langs kysten fra Rogaland til Nordland. Nokre stader, som til for eksempel Bjørkedalen på Sunnmøre, er det mye av den, men oftest er det små bestander. Arten er oppstått som en hybrid mellom de mer kjente svartburkne og grønnburkne, og er utbredt på ultrabasisk berg i store deler av Mellom- og Søreuropa. Den tyske bregnespesialisten Johannes Vogel studerte brunburknene i Europa ved hjelp av molekylære metodar, og kom fram til at en her i landet har to ulike, ei som er utbreidd over heile Europa, og ei som berre finst her i landet. Vårt eksemplar kjem opprinnleg fra Sævråsvåg. Brunburkna høyrer til kategori EN, og står også på ei global raudliste.