Hjem
Universitetshagene
Inndeling i temaer

5. Kalkknaus

Lyng i samband med kalk

Hovedinnhold

Lyng vert oftast ikkje sett i samband med kalk, men det finst unntak. Med lys raud marmor frå Moster i Sunnhordland og rikeleg mergel, har me laga til ein kalkknaus der me vil prøve lyng som trivst på kalkjord. Ein slik plante er kantlyng (Cassiope tetragona), ein arktisk-alpin art som finst i fjella nordpå i vårt land. Likevel trivst han her, saman med andre Cassiope-artar. I lag med dei har vi òg planta reinrose (Dryas octopetala) i rosefamilien, som finst i lag med kantlyng i Nord-Noreg. Vi vil freiste å få til lapprose (Rhododendron lapponicum) saman med dei, men dette har me ikkje lukkast med – enno.