Hjem
Universitetshagene

Frøliste - Index seminum

Arboretet og Botanisk hage har et stort kontaktnett der det samarbeides om å utveksle frø. På denne måten får vi mulighet til å dyrke opp planter det ellers er vanskelig å få tak i.

Hovedinnhold

Hvert år reiser vi ut i naturen og samler frø, fra både vanlige og sjeldne arter. Vi samler også frø i samlingene våre på Milde og i Musehagen. Frøene blir notert på en Frøliste, eller Index Seminum som det heter på fagspråket. Frølister publiseres årlig av Botaniske hager og Arboret over hele verden, og byttes med hverandre på tvers av land og kontinenter. Vi bestiller så gratis av hverandre, og får på denne måten mulighet til å dyrke opp planter det ellers er vanskelig å få tak i. Denne ordningen er basert på tillit, og frøkatalogen sendes til de hagene som selv sender ut liste.

Arboretet og de Botaniske hager har frøbytte med ca. 250 andre institusjoner verden over. På denne måten får vi stor tilgang på frø av planter som passer til klimaet på Milde, og vi bidrar til bevaring av sjelden og sårbare arter i våre samlinger.

Planter og frø er beskyttet av Konvensjonen om biologisk mangfold av 1992 (Convention on Biological Diversity, CBD). Det er derfor ikke tillatt å selge eller gi bort frø fra planter som kommer fra samlingene i Arboretet og Botanisk hage. Frøene som vi sender og mottar skal brukes til vitenskapelige formål, slik som forskning og undervisning.

Bestilling av frø fra Index seminum er derfor forbeholdt andre arboreter og botaniske hager, og er ikke til kommersielt bruk.

Index seminum - click here