Hjem
Universitetshagene
Nyhet

Hebe, Callistemon, Hoheria

I vår plantesamling frå sørlege halvkule, har me i år fått flott bløming på fleire sjeldne planteartar som er lite kjent i Noreg.

Hebe salicifolia med sine lange pileforma blad og elegante hengende bomer,...
Hebe salicifolia med sine lange pileforma blad og elegante hengende blomer, i bakken mellom veksthuset og administrasjonsbygget.
Foto/ill.:
Alf Helge Søyland

Hovedinnhold

Mest spennande er det med bløminga av flaskekostbusken frå Australia, som no etter mange vellukka overvintringar ute og ein varm sommar i fjor, kvitterar med sine spesielle lysegule kostliknande blomar. Vanlegvis kjenner ein mest til Callistemon-slekta som bilde og postkort frå Australia, men då mest frå raude arter som også kan vokse opp i trestørrelse. Elles kan buskformer lett dyrkast i kar som ein overvintrar frostfritt.

Vår busk er planta på den kanskje lunaste bakken me har, utafor administrasjonsbygget, kor me elles har mykje andre planteslag frå sørlege halvkule.

Vidare blømar Hoheria lyallii (2009), som er den einaste busken me har av ”mountain ribbon woods” som veks i fjellområdar på New Zealand. Slekta tilhøyrer kattostfamilien som me elles kjenner frå våre ville kattoster (Malva sp.) og Poppelroser (Lavatera sp.).

Vår busk er ca 2,5 meter (2009) og står rett ved sida av dei svære bladplantene av storgunnera Gunnera tinctoria i Hollenderbakken bak veksthuset.

Vår største hebe, Hebe salicifolia har litt uventa etablert seg svært bra i Arboretet etter at me fekk småplanter av den frå Stavanger Botaniske hage i år 2000. No er den opp til 2,5 meter og kjem kvart år med flotte nedbøygde aks av lyst lilla blomar. Den sår seg også sjølv under buskene og har endå ikkje teke skade av våre milde vintrar. Også denne kjem frå New Zealand, slik som mange av våre andre mindre heber.