Home

Employee Pages

Recent messages for employees

General
UiBs elektroniske julekort er dessverre ikke tilgjengelig i år. Trykte julekort kan bestilles hos Kommunikasjonsavdelingen. https://bs.uib.no/?module=issues&action=new&gid=157
4 months ago
General
Stenging av parkeringsplassene ved Årstadveien 21 www.uib.no/foransatte/17314/parkering
5 months ago
General
Stenging av parkeringsplasser ved Årstadveien 21 fra 18. oktober. Gjenstående plasser kan bare disponeres av Årstad tannklinikk.
6 months ago
General
Campusbussen avvikler sommerferie f.o.m. 26.juni t.o.m. fredag 4.august www.uib.no/foransatte/108809/campusbussen-og-ferieavvikling-sommeren-2017
10 months ago
General
Parkeringsplassene ved Jahnebakken 3 blir midlertidig stengt fredag 16. juni 2017 www.uib.no/foransatte/108796/midlertidig-stenging-av-parkerings-plassene-ved-jahnebakken-3
10 months ago
General
The Division of Human Resources is closed June 12- 13 due to a seminar.
10 months ago
General
UiBs CIM-installasjon er flyttet til ny server. Du må ta i bruk følgende url/nettadresse når du skal logge inn i CIM: https://uib-cim.no/
10 months ago
General
Survey med fokus på tjenester knyttet til bygg og arealer. Det blir sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til ansatte i et utvalg bygg www.uib.no/foransatte/108172/survey-med-fokus-på-tjenester-knyttet-til-bygg-og-arealer
11 months ago
General
Fra 22.mai får Campusbussen nytt stoppested ved KMD i Møllendalsveien 61 og noen endringer i rutetider. uib.no/foransatte/107953/campusbussen-nytt-stoppested-og-endring-i-rute
11 months ago
General
New application period for the cottages at Ustaoset and Tingviken - autumn 2017 www.uib.no/en/foremployees/107864/new-application-period-cottages-ustaoset-and-tingviken-autumn-2017
11 months ago

Pages