Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

Forskningsadministrativ avdeling (FA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren.

Avdelingen gir rådgivning i forbindelse med initiering og utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering, budsjettering, kontraktsforhandlinger, kommersialisering og "intellectual property rights" (IPR). Avdelingen koordinerer UiBs Handlingsplan for forskerutdanning og administerer UiBs bilaterale avtaler og deltagelse i programmer, nettverk og organisasjoner over hele verden.

Horisont 2020

Universitetet i Bergen har som mål å øke finansieringen fra EU gjennom Horisont 2020.

Informasjon om aktiviteter og støtteordninger ved UiB.