Hjem
Click

Historie

Program ein kan ta i historie:

Fagkoordinator
Christian Sæle, førsteamanuensis

Studierettleiar
e-post: studierettleiar@ahkr.uib.no


Historie

To professorar og tolv nysgjerrige studentar var starten på Historisk institutt i 1957. I dag er historie ved AHKR eitt av dei større faga ved Universitetet i Bergen, med omfattande forsking og undervising på alle nivå. Kjenneteikna for faget er stor kronologisk, geografisk og tematisk spennvidde: Vi forskar på og underviser i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna våre seg frå vitskapshistorie via kvinne- og kjønnshistorie til kultur-, sosial- og politisk historie, i tillegg til historiebruk og historiedidaktikk.

Utdanning

Ny lektorutdanning

2017 er full av muligheter. Fra høsten tilbyr UiB ny lektorutdanning i historie og religionsvitenskap.
Møt en ansatt

– Fortiden blir en myte om ingen studerer den

Svein Atle Skålevågs forskning om hvordan rettstaten Norge behandler tilregnelighetsspørsmålet har slått an.

Nyhet

Visste du at en nordmann fikk D-dagen utsatt?

Få ting opptar oss mer enn været. I en ny bok tar historikerne Magnus Vollset og Yngve Nilsen for seg meteorologiens historie i Norge.

Minneord

Ida Blom (1931-2016)

Professor emerita Ida Blom døde 26. november, 85 år gammel.

Alumni

Ferdig med ein grad i historie? Registrer deg på UiB sin alumnusportal og hald kontakten med fagmiljøet.

 

Alumni fortel

Tidlegare studentar i historie fortel om erfaringane sine og vegen vidare.