Hjem
Click

Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Er du ph.d.-kandidat? Vil du bli en bedre formidler? Forsker Grand Prix tilbyr en solid pakke med tips og råd for god kommunikasjon.
Marija Slavkovik har alltid vært tiltrukket til maskiner. Helt naturlig derfor at hun har plassert kunstig intelligens i sentrum for sin forskning.
Thomas Piketty sin bestselger om kapital fikk Yvette Peters til å forstå hva hennes neste forskningsprosjekt skulle handle om: Politisk ulikhet.
I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?
Christopher Henshilwood og det nye Centre for Early Human Behaviour får status som Senter for fremragende forskning (SFF). Forskningen ved sentre som får denne statusen kjennetegnes av å være ambisiøs og nyskapende, med et potensial for grensesprengende resultater.
For andre år på rad rangeres sosialantropologi-faget ved Universitetet i Bergen på topp 100 i den prestisjefylte QS by Subject-rangeringen.
En UiB-forsker reiser til Danmark, mens fem europeiske fremadstormende forskere kommer til UiB for å forske. De har fått tildelt Marie-Curie-stipender fra EU i samarbeid med UiBs forskningsmiljøer.
Velg mellom seks PhD-kurs ved årets Bergen Summer Research School. Kursene tar for seg migrasjon, høyere utdanning, global helse, vannforvaltning, fattigdom, og språkbruk i det offentlige rom.
Kvinner i overgangsalderen opplever redusert lungekapasitet tilsvarende det å røyke 20 sigaretter per dag i ti år.
Videre satsing på fremragende forskning og bedre integrering av samfunnsvitenskap og humaniora. Det er blant anbefalingene fra åtte norske universitetsrektorer til midtveisevalueringen av Horisont 2020.
De største forskningssakene fra UiB i 2016.
Hvorfor skriver forfattere? En av grunnene er at de kan skape sine egne karakterer. Informatikere har den samme relasjonen til algoritmer, ifølge Saket Saurabh.
Professor Don Kalb ønsker å etablere en forskningsgruppe som skal forske på de økende motsetningene i den nye kapitalismen i Kina, landene i Sør og i Europa.
Overlevere av kreft i ung alder hadde dobbelt så høy risiko for å ta sitt eget liv.
Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.
Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.
Forskning utført ved Universitetet i Bergen viser at hypokondere har 70 % høyere risiko for å få hjerteinfarkt enn andre.
Håkon Otneim bestemte seg for å ta doktorgrad for å stille kunnskapstørsten. Hans metode kan løyse problemstillingar innan dei fleste fagfelt.

Sider