Hjem
Click

Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Videre satsing på fremragende forskning og bedre integrering av samfunnsvitenskap og humaniora. Det er blant anbefalingene fra åtte norske universitetsrektorer til midtveisevalueringen av Horisont 2020.
Her er noen av de største forskningssakene fra UiB i løpet av de siste tolv månedene.
Hvorfor skriver forfattere? En av grunnene er at de kan skape sine egne karakterer. Informatikere har den samme relasjonen til algoritmer, ifølge Saket Saurabh.
Professor Don Kalb ønsker å etablere en forskningsgruppe som skal forske på de økende motsetningene i den nye kapitalismen i Kina, landene i Sør og i Europa.
Overlevere av kreft i ung alder hadde dobbelt så høy risiko for å ta sitt eget liv.
Latinamerikanske aviser bruker et svært teknisk språk når de fremstiller fattigdom. Dermed blir det vanskelig å forstå fattigdommens årsaker og virkninger, ifølge forsker Ana Beatriz Chiquito.
Lila Nath Sharma ville undersøke om den biologiske ressursutvinningen, av fjellbeiter og skogbruket, er så negativt for det biologiske mangfoldet som han var blitt fortalt. Det var det ikke.
Forskning utført ved Universitetet i Bergen viser at hypokondere har 70 % høyere risiko for å få hjerteinfarkt enn andre.
Håkon Otneim bestemte seg for å ta doktorgrad for å stille kunnskapstørsten. Hans metode kan løyse problemstillingar innan dei fleste fagfelt.
Sarah Uffelmann Szeltner har undersøkt grammatikkbegrepet i Ludwig Wittgensteins filosofi. - Han skrev som en poet, sier Szeltner.

Sider