Universitetet i Bergen (UiB) er et internasjonalt anerkjent forskingsuniversitet med et høyt faglig nivå.

Årlig reiser omlag 750 UiB studenter ut  til andre samareidsuniversiteter i verden og vi tar i mot omlag 1000 internasjonale studenter til UiB.

Innen forskning har vi et utstrakt internasjonalt samarbeid.