Hjem

Internasjonalt senter

Internasjonalt senter UiB er et rådgivende kompetansesenter for ansatte og studenter. Det skal være en pådriver for internasjonalt samarbeid og mobilitet ved UiB.

Forvaltning av internasjonale nettverk

Universitetet i Bergen er medlem i flere internasjonale nettverk og organisasjoner, som forvaltes av Internasjonalt senter. (Informasjon på engelsk.)

Rådgiving til mobile forskere

Praktisk informasjon til vitenskapelig ansatte om forskningsopphold i utlandet. Informasjon til internasjonale forskere som kommer til UiB finnes på de engelske sidene.

Koordinering av studentutvekslingsuttaket

Søknadsfristen er 1. september for de som vil på utveksling til våren!