Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00
 

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

UNG-ordninga

Elevar i vidaregåande får studere på UiB

– UNG-ordninga losar skuleelevar inn i universitetssystemet på ein måte som gjer at dei kjenner seg tryggare, seier førsteamanuensis i latin, Matti Wiik.

Lærebokklassikar

Lærebokklassikar i ny utgåve

«Språkets mønstre. Norsk språklære med øvingsoppgaver» av Torodd Kinn frå LLE og Lars Anders Kulbrandstad frå Høgskolen i Innlandet er nyleg utgjeven i 4. utgåve på Universitetsforlaget.

Ny bok

Gisle Selnes: "Den store sangen – Kapitler av en bok om Bob Dylan"

Bokens tese er at Dylan er en stor kunstner som har bidratt til å fornye både poesien og populærmusikken – og til å bygge bro mellom dem.