Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00
 

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Ny bok

"Mønster" - bind 1 i ny norsk språkhistorie.

Leiande språkforskarar ved norske universitet og høgskolar er i ferd med å skrive eit nytt norsk språkhistorisk verk i fire bind, som vil bli den første store samanhengande norske språkhistoria. Målet er å lage eit oppdatert og moderne fagleg referanseverk basert på nyare forsking. Professor Helge...

Café Humaniora
mai 26

Humanioras digitale fremtid

Hvorfor vi trenger humanister i en digital fremtid, både for å forstå verden vi lever i, og for å være med på å skape en fremtid som er bra for oss mennesker?

Jobb som gruppeleder

Gruppeledere til semesterstart søkes

Er du en vennlig og utadvendt HF-student? Kan du improvisere om det trengs, og er komfortabel med å lede en gruppe? Da er du den vi trenger.

Ny bok

Sigrid Lien og Hilde Wallem Nielsen: Museumsforteljingar. Vi og dei andre i kulturhistoriske museum

Kva forteljingar blir eigentleg fortalt i utstillingane vi får sjå i kulturhistoriske museum?

Ny bok

Images of Knowledge

Nora S. Vaage / Rasmus T. Slaattelid /Trine Krigsvoll Haagensen /Samantha L. Smith (eds.): Images of Knowledge. The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations