Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Hannaas-førelesinga 2017

Nordiska perspektiv i arbetarlitteraturforskningen?

Professor Magnus Nilsson frå Malmö högskola vil forelese over behovet for å forske på arbeidarlitteratur i nordisk perspektiv, og over nytta av forskarsamarbeid i Norden.

Nyheter

Savnet student funnet død

Den savnede studenten Ommund Veim Eikje (22) fra Tysvær i Nord-Rogaland ble funnet død torsdag.

Ny bok

Architectural Conservation and Restoration in Norway and Russia

Redaktører: Siri Skjold Lexau, professor i kunsthistorie ved LLE og Evgeny Khodakovsky, professor I kunsthistorie ved Statsuniversitetet i St. Petersburg.

Ny bok

Lidelsens estetikk

Professor Christine Hamm har redigert boken sammen med professor Bjarne Markussen og førsteamanuensis Siri Hempel Lindøe fra Universitetet i Agder.

Ny bok

Frode Helmich Pedersen: Bjørnstjerne Bjørnsons samtidsdramatikk

Frode Helmich Pedersen, førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved LLE, har gjenlest Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill og viser hvor friske de er.