Kontakt

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 22

 

Infosenteret

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Med nær 60 tilsette i faste vitskaplege stillingar og over 30 stipendiatar og postdoktorar er LLE eit av dei største humanistiske institutta i landet. Hjå oss kan du velje mellom ei rekkje studium innanfor språk, litteratur, digital kultur, kunst og teater. Du kan ta einskilde emne, eller fordjupe deg i eit fagområde på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor desse fagområda:

Forskingsverksemda er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt med midlar frå Noregs forskingsråd og EU.

Ny bok fra NFR-prosjektet "Holbergs idelogier"

I antologien «Historikeren Ludvig Holberg» tar fremtredende norske og danske Holberg-kjennere for seg Holbergs historiske forfatterskap. Prosjektleder og førsteamanuensis ved LLE Jørgen Sejersted er redaktør for boken, sammen med lektor ved Københavns Universitet Sebastian Olden-Jørgensen. Les forlagets omtale.

 

Mange bidrag fra LLE under årets Forskningsdager (17.–29. sept.)

Lingvister fra LLE og IF samarbeider om to forskningsstasjoner, "Språkorakelet" og "Språklabyrinten". Forskere fra "Senter for humanistiske rettsstudier" skal presentere både fagfeltet og boken "Justismordets retorikk" på Litteraturhuset 23. september. LLEs lingvister inviterer interesserte til et uformelt møte om språklig kommunikasjon på Bergen Offentlige Bibliotek  24. september. Siri Meyer (kunsthistorie), Jill Walker Rettberg (digital kultur) og Jørgen Sejersted (nordisk litteratur) vil snakke om sin forskning under et arrangement på Studentsenteret 26. september, som er rettet mot ungdom. Les mer og se hele programmet.

 

Nettportal med kartplasserte stadnamn

Stadnamnsamlinga ved instituttet har saman med Uni Research Computing  utvikla ein nettportal for kartbasert søk på stadnamn i Hordaland, der det også er ei lydlenke til fleire av dei innlesne namna. Førsteamanuensis Ole-Jørgen Johannessen er redaksjonelt ansvarleg for nettsida.Sjå nettportalen Hordanamn.

 

Nasjonalt ansvar for språksamlingar?

Institutt for lingvistiske og nordiske studier i Oslo vil ikkje lenger ha ansvar for universitetets språksamlingar, som omfattar målførearkiv, stadnamnsamling og ordboksverk. Språkforskarar ved LLE meiner at Universitetet i Bergen må ta over det viktige arbeidet. Les meir i På Høyden.