Kontakt

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 22

 

Infosenteret

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Med nær 60 tilsette i faste vitskaplege stillingar og over 30 stipendiatar og postdoktorar er LLE eit av dei største humanistiske institutta i landet. Hjå oss kan du velje mellom ei rekkje studium innanfor språk, litteratur, digital kultur, kunst og teater. Du kan ta einskilde emne, eller fordjupe deg i eit fagområde på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor desse fagområda:

Forskingsverksemda er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt med midlar frå Noregs forskingsråd og EU.

OU-prosjekt ved UiB

Prosjektet skal se til at de administrative tjenestene  best mulig støtter opp om universitetets oppgaver innen forskning, utdanning og formidling. Det er satt i sving 10 undergrupper. Jill Walker Retteberg er med i gruppen for "Strategisk arbeid", og Tor Trolie i gruppen for "Forskerutdanning". Les mer.


Nasjonalt ansvar for språksamlingar?

Institutt for lingvistiske og nordiske studier i Oslo vil ikkje lenger ha ansvar for universitetets språksamlingar, som omfattar målførearkiv, stadnamnsamling og ordboksverk. Språkforskarar ved LLE meiner at Universitetet i Bergen må ta over det viktige arbeidet. Les meir i På Høyden.