Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Møt oss
Tag - KALENDER Created with Sketch. mar 09

Åpen dag: Påmeldingen er i gang

9. mars åpner vi dørene for deg som er interessert i å ta utdanning på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.

Etterutdanning for lærarar
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 05

Fagleg-pedagogisk dag 2016

Lærarar frå heile Vestlandet deltok på fagleg-pedagogisk dag fredag 5. februar. Her kan du laste ned presentasjonar og sjå eit utval forelesningar i opptak.

Fleirspråklegheit
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 25

Kognitive effektar av norsk toskriftspråklegheit – metodar og funn

Seminar i Sogndal 25. og 26. februar 2016. Arrangør: Universitetet i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane i samarbeid med UH-nett Vest.

Ny bok

Norrøn grammatikk i hovuddrag

Av professor i norrøn filologi Odd Einar Haugen. Grammatikken er først og fremst skriven for studentar ved høgskolar og universitet.

Språksamlingane

UiB overtek samlingane

Kunnskapsdepartementet har no bestemt at drifta av dei nasjonale språksamlingane, som mellom anna femner om grunnlagsmaterialet i Norsk Målførearkiv, Institutt for namnegransking og Norsk Ordbok, skal leggast til Universitetet i Bergen, ved LLE.