Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00
 

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Forskningsstøtte

Millionstøtte til humaniora-prosjekt

Tre forskingsprosjekt om alderdom, migrasjon og rettsprosesser får millionstøtte av Norges forskningsråd.

Forskningsstøtte

Samkulprosjekt om rettsprosesser

Professor Arild Linneberg (prosjektleder, til høyre på bildet) og forsker Frode Helmich Pedersen får 7,2 millioner kroner til et tre-årig forskerprosjektet de har kalt «A Narratology of Criminal Cases».

Prisvinner

Pris til Scott Rettbergs Hearts and Minds

Prisen for den beste elektroniske litteraturen i 2016 gikk til Scott Rettberg og samarbeidspartneres VR-fortelling om tortur.

seremoni
sep 09

Vitnemålsseremoni for bachelorstudentar

Det humanistiske fakultet inviterer til vitnemålsseremoni for ferdige bachelorstudentar 9. september 2016. Påmelding innan 15. juni.

Ny bok

"Mønster" - bind 1 i ny norsk språkhistorie.

Leiande språkforskarar ved norske universitet og høgskolar er i ferd med å skrive eit nytt norsk språkhistorisk verk i fire bind, som vil bli den første store samanhengande norske språkhistoria. Målet er å lage eit oppdatert og moderne fagleg referanseverk basert på nyare forsking. Professor Helge...