Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00
 

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Ny bok

"Kjære Tomasine!" Kvardagsglimt frå ei nær fortid

Idar Stegane, professor emeritus i nordisk litteratur, har samla 80 private brev som vart skrivne til Tomasine Vasset på garden Vasset i Sunnfjord frå 1902 til 1933.

Forskningsstøtte

Millionstøtte til humaniora-prosjekt

Tre forskingsprosjekt om alderdom, migrasjon og rettsprosesser får millionstøtte av Norges forskningsråd.

Forskningsstøtte

Samkulprosjekt om rettsprosesser

Professor Arild Linneberg (prosjektleder, til høyre på bildet) og forsker Frode Helmich Pedersen får 7,2 millioner kroner til et tre-årig forskerprosjektet de har kalt «A Narratology of Criminal Cases».

seremoni
sep 09

Vitnemålsseremoni for bachelorstudentar

Velkomne til vitnemålsseremoni 9. september. Det vert ei høgtideleg markering der vi feirar alle som har fullført ein bachelorgrad i løpet av studieåret.

Ny bok

"Mønster" - bind 1 i ny norsk språkhistorie.

Leiande språkforskarar ved norske universitet og høgskolar er i ferd med å skrive eit nytt norsk språkhistorisk verk i fire bind, som vil bli den første store samanhengande norske språkhistoria. Målet er å lage eit oppdatert og moderne fagleg referanseverk basert på nyare forsking. Professor Helge...