Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Psykoanalyse

The Renaissance of Psychoanalysis: seminar 19. - 21. november

Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur ved UiB arrangerer i samarbeid med Litteraturhuset en seminarrekke om psykoanalysen 19.-21. november.

Formidlingsprisen 2017

Tar pulsen på folket med navneforskning

– Jeg er overrasket og glad over å bli tildelt formidlingsprisen. Det betyr mye at arbeidet jeg gjør blir satt pris på, sier Ivar Utne.

pris for unge forskarar 2017

Ungt forskartalent studerer gamle tekstar

Postdoktor Helen F. Leslie-Jacobsen er ekspert på eddadikt og norrøne lovtekstar – og er tildelt årets pris for unge forskarar i humanistiske fag.