Kontakt

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 22

 

Infosenteret

Adresse: Sydneshaugen skole, Sydnesplassen 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Med nær 60 tilsette i faste vitskaplege stillingar og over 30 stipendiatar og postdoktorar er LLE eit av dei største humanistiske institutta i landet. Hjå oss kan du velje mellom ei rekkje studium innanfor språk, litteratur, digital kultur, kunst og teater. Du kan ta einskilde emne, eller fordjupe deg i eit fagområde på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor desse fagområda:

Forskingsverksemda er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt med midlar frå Noregs forskingsråd og EU.

Nettportal med kartplasserte stadnamn

Stadnamnsamlinga ved instituttet har saman med Uni Research Computing  utvikla ein nettportal for kartbasert søk på stadnamn i Hordaland, der det også er ei lydlenke til fleire av dei innlesne namna. Førsteamanuensis Ole-Jørgen Johannessen er redaksjonelt ansvarleg for nettsida.Sjå nettportalen Hordanamn.

 

Nasjonalt ansvar for språksamlingar?

Institutt for lingvistiske og nordiske studier i Oslo vil ikkje lenger ha ansvar for universitetets språksamlingar, som omfattar målførearkiv, stadnamnsamling og ordboksverk. Språkforskarar ved LLE meiner at Universitetet i Bergen må ta over det viktige arbeidet. Les meir i På Høyden.

 

Ny bok: Kritikk før 1814

I alt 26 forfattere har skrevet 34 artikler som omhandler litteraturkritikken i det 18. århundre, og forutsetningene for fremveksten av en litterær og politisk offentlighet på denne tiden. Boken er utgitt på Dreyer forlag, med professor Eivind Tjønneland som redaktør. Les forlagets omtale.

Nei til sperregrense for småfag!

"Språken är för de humanistiska, juridiska, samhällsvetenskapliga och teologiska vetenskaperna ungefär vad matematiken är för naturvetenskapen: nämligen oundgänglig hjälpvetenskap", skriver Pär Sandin i et innlegg i På Høyden. Sandin er professor i klassisk filologi. Les hele innlegget!