Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00
 

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Forskergruppen presenterer

Bergen and Iceland: The Production of Codex Hardenbergianus and the West Icelandic Helgafell Workshop

Stefan Drechsler (University of Aberdeen) presents the law manuscript Codex Hardenbergianus, written mainly in Bergen, and its possible ties to international book production in the medieval North.

Holbergprisen

Holbergdebatten 2016: Ytringsfrihet og sivilisert konflikt i en brytningstid

Hvordan kan vi legge til rette for “sivilisert konflikt” i et multikulturelt samfunn som er preget av ulike verdensbilder og terskler for akseptable ytringer? Holbergprisen inviterer til debatt om ytringsfrihet med Timothy Garton Ash, Kari Steen-Johnsen og Jostein Gripsrud den 3. desember.

Utstilling

Digital kunst på Universitetsbiblioteket

I november og desember kan besøkende på Universitetsbibliotekets avdeling for humaniora nye elektronisk litteratur og digital kunst skapt av Jason Nelson, digital kulturs Fulbright for 2016/17, og hans partner, Alinta Krauth.

Ny bok

Gisle Selnes: "Den store sangen – Kapitler av en bok om Bob Dylan"

Bokens tese er at Dylan er en stor kunstner som har bidratt til å fornye både poesien og populærmusikken – og til å bygge bro mellom dem.