Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00
 

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Språkdag

Bli kjent med et språk på 30 minutter

Språkforståelse knytter bånd over landegrensene og er med på å skape muligheter på tvers av kulturer. Innovasjon Norge og Universitetet i Bergen satser internasjonalt, bli med ut i verden du også!

Ny bok

Per Buvik: Sjalusi uten grenser

Professor emeritus Per Buvik utdyper sjalusiens vesen ved hjelp av litterære dybdeboringer fra Evripides til Vigdis Hjort.

Inside out – outside in

På Forskingstorget kan du bli med oss på ei reise over språklege, litterære og kulturelle grenser!

FORSKING | språkteknologi

Forsking over grenser

Språkressursar vert lettare tilgjengelege for forskarar i heile Europa.

Ny bok

"Kjære Tomasine!" Kvardagsglimt frå ei nær fortid

Idar Stegane, professor emeritus i nordisk litteratur, har samla 80 private brev som vart skrivne til Tomasine Vasset på garden Vasset i Sunnfjord frå 1902 til 1933.