Kontakt

Besøksadresse: Sydnesplassen 7, 5007 Bergen
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 22

 

Infosenteret

Adresse: Sydnesplassen 12-13, 1. etg
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Med nær 60 tilsette i faste vitskaplege stillingar og over 30 stipendiatar og postdoktorar er LLE eit av dei største humanistiske institutta i landet. Hjå oss kan du velje mellom ei rekkje studium innanfor språk, litteratur, digital kultur, kunst og teater. Du kan ta einskilde emne, eller fordjupe deg i eit fagområde på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor desse fagområda:

Forskingsverksemda er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt med midlar frå Noregs forskingsråd og EU.

Ny bok: Kritikk før 1814

I alt 26 forfattere har skrevet 34 artikler som omhandler litteraturkritikken i det 18. århundre, og forutsetningene for fremveksten av en litterær og politisk offentlighet på denne tiden. Boken er utgitt på Dreyer forlag, med professor Eivind Tjønneland som redaktør. Les forlagets omtale.

Nei til sperregrense for småfag!

"Språken är för de humanistiska, juridiska, samhällsvetenskapliga och teologiska vetenskaperna ungefär vad matematiken är för naturvetenskapen: nämligen oundgänglig hjälpvetenskap", skriver Pär Sandin i et innlegg i På Høyden. Sandin er professor i klassisk filologi. Les hele innlegget!

Ny artikkelsamling fra Text, Action, Space

Samlingen er utgitt på Aarhus Universitetsforlag i serien Acta Jutlandica. Boken har fått tittelen Exploring Text and Emotions, og innheholder bidrag fra flere av forskergruppens medlemmer. Lars Sætre er medredaktør. Boken er dedikert til minnet om professor Atle Kittang. Les mer.


Det gir lav status å skrive om alenemødre

– Når norske, prisbelønte forfattere skriver om alenemødre, ignoreres denne tematikken i anmeldelsene, sier førsteamanuensis i litteraturvitenskap Christine Hamm. Les mer.