Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Besøksadresse: HF-bygget, Sydnesplassen 7
Åpningstider: mandag til fredag, kl. 10-15
E-post: post@lle.uib.no
Telefon: 55 58 24 00
 

Infosenteret ved HF

Besøksadresse: Sydneshaugen skole, Sydnespl. 9
Åpningstider: Måndag til fredag kl.10-15
E-post: studierettleiar@lle.uib.no
Telefon: 55 58 93 70

Hjå oss kan du ta einskilde emne eller fordjupe deg på bachelor-, master- eller doktorgradsnivå innanfor:

Forskinga vår er organisert i 18 forskargrupper, og til dels i større eksternfinansierte forskings­prosjekt.

Vi inviterer til
mar 20

Masterveka 2017

Vurderer du å ta ein mastergrad på HF? Vi inviterer til ei veke der masterprogramma er i fokus. Du får nyttig informasjon og inspirasjon som gjer det enklare for deg å ta eit val.

Kva kan du bli med humanistiske fag?

Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev humanistisk kompetanse. Få har så mykje kunnskap og så breitt perspektiv på mennesket og samfunnet som humanistane.
film

Studer klassisk filologi

På klassisk filologi – studiet av latin og gresk – får du språk, kultur, arkitektur, historie og litteratur i ett.

film

Studer nordisk språk og litteratur

Studer nordisk språk og litteratur i Bergen – byen med det beste leseværet.

film

Studer digital kultur

På digital kultur lærer du korleis teknologien påverkar oss menneske.