Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Valg til fakultetsstyret 2017

Valg av medlemmer til fakultetsstyret

Våren 2017 skal det holdes valg på nye medlemmer til fakultetsstyret. Frist for å foreslå kandidater er torsdag 23. mars 2017. Løpende informasjon om valget vil bli kunngjort på denne siden.

styrerommet.jpg

bilde av fakultetets styrerom
Styrerommet i Realfagbygget
Foto:
Kristin Bakken

Fakultetsstyret skal ha medlemmer valgt av og blant:

  • Gr. A: Fast tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gr. B: Midlertidig tilsatte i undervisnings og forskerstilling
  • Gr. C: Teknisk og administrativt tilsatte
  • Gr. D: Studenter

Medlemmer for gruppe A og C velges for fireårsperioden august 2017 – juli 2021. Medlemmer for gruppe B og D velges for ettårsperioden august 2017 – juli 2018. Valget vil bli avviklet som elektronisk valg, etter planen i uke 20, 21 eller 22.

Forslag må være undertegnet av minst tre stemmeberettigede i den respektive valgkretsen (gruppen). Forslag leveres eller skannes/fotograferes og sendes på epost og til valgstyrets sekretær, Kristin Bakken, fakultetsadministrasjonen i Realfagbygget 1. etg, epost: kristin.bakken@uib.no senest i løpet av torsdag 23. mars. Det må framkomme tydelig hvem som er forslagsstillere og hvem som blir foreslått (gjerne med blokkbokstaver). Fullstendig kunngjøring fra valgstyret kan leses her.

Våren 2017 skal det også være valg på rektor/prorektor og på medlemmer til universitetsstyret.

Du må selv sjekke at du står i manntallet innen 1. mars

Står du ikke i manntallet? Send en melding til det sentrale valgsekretariatet på post@kollsek.uib.no innen 1. mars 2017, eller ring på 55 58 20 05 /55 58 20 15.