Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Opptak til forskerutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Opptak til forskerutdanningen gis normalt etter at man har startet i en stipendiatstilling ved UiB, eller en tilsvarende stilling i instituttsektoren eller ved andre institusjoner.

Opptakskrav

De viktigste opptakskravene er en femårig mastergrad med gode resultater, at man har minst to veiledere, at det foreligger en plan for opplæringsdelen og en finansieringsplan og ikke minst en prosjektbeskrivelse.

Når kan du søke?

Stipendiater skal søke opptak til forskerutdanningen innen tre måneder etter tilsetting. For kandidater som er ansatt i instituttsektoren eller private selskaper gjelder den samme regelen. Søknad om opptak sendes til det instituttet som man er ansatt ved, eller i unntakstilfeller det som prosjektet man arbeider med hører til.