Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Strategi 2016-2022

Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse

Vår strategi gjelder for perioden 2016-2022.

strategiplanen.png

ordsky av hyppig forekommende ord i strategiplanen
ILLUSTRASJON: Ordsky av hyppig forekommende ord i strategiplanen

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok 10. desember 2015 en ny strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2016-2022.

Strategi 2016-2022 Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse kan lastes ned her. Strategiplanen vil bli utformet med bilder og et helhetlig design etterhvert.

Det har vært mange involvert i utarbeidelse av planen, som også har vært på høring i fagmiljøene forut for fakultetsstyrets endelige behandling av planen.

 

Relevante saker/dokumenter knyttet til oppfølging av strategien