Sentral kontaktinformasjon

Her finner du den viktigste kontaktinformasjonen for Universitetet i Bergen.

Kart som viser bygninger og steder i Bergen knyttet til UiB.

Utsnitt av hovedkartet med bygninger som er knyttet til UiB.
Utsnitt av hovedkartet med bygninger som er knyttet til UiB.
Foto: 
UiB.

Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Organisasjonsnummer: 874 789 542
VATnr. v/ import: 08 24 36 76
Øvrig organisasjons- og bankinformasjon

Telefon sentralbord: (+47) 55 58 00 00
Døgnbemannet vakttelefon: (+47) 55 58 80 81

E-post: post@uib.no


Universitetsledelsen

Rektors kontor

Universitetsdirektørens kontor

Studentinformasjon

Fakultetenes informasjonssentre

Administrer studiene dine

Mediekontakt ved UiB

Mediekontakt

Samfunnskontakt ved UiB

Samfunnskontakt

Andre adresser

En oversikt over enhetens postadresser, besøksadresser og andre e-postadresser får du på enhetens inngangssider:

Kart

Kart over UiBs enheter i Bergen sentrum / Nygårdshøyden, Marineholmen, Årstad og Haukelandsområdet: