Hjem
Click

Om UiB

Sentral kontaktinformasjon

Her finner du den viktigste kontaktinformasjonen for Universitetet i Bergen.

kartoveruib.png

Utsnitt av kart over Nygårdshøyden
Utsnitt av kart over Nygårdshøyden. Lenke til hele kartet finnes under bildet.

Kart

Kart over UiBs enheter i Bergen sentrum / Nygårdshøyden, Marineholmen, Årstad og Haukelandsområdet

Kontaktinfo

Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Organisasjonsnummer: 874 789 542
VATnr. v/ import: 08 24 36 76
Øvrig organisasjons- og bankinformasjon

Telefon sentralbord: (+47) 55 58 00 00
Døgnbemannet vakttelefon: (+47) 55 58 80 81

E-post: post@uib.no

Universitetsledelsen

Rektors kontor

Universitetsdirektørens kontor

Studentinformasjon

Fakultetenes informasjonssentre

Administrer studiene dine

Mediekontakt ved UiB

Mediekontakt

Samfunnskontakt ved UiB

Samfunnskontakt

Andre adresser

En oversikt over enhetens postadresser, besøksadresser og andre e-postadresser får du på enhetens inngangssider:

Fakulteter og institutter

Administrative enheter

Finn ansatte

En enkel søkeside hvor en kan søke etter alle UiBs ansatte enten på navn eller på kompetanseord.