Hjem

Rektoratet

Rektoratet ved UiB 2017-2021

Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen.

Rektor Dag Rune Olsen og prorektor Margareth Hagen er valgt for perioden 2017-2021. De har utpekt Oddrun Samdal til viserektor for utdanning, Robert Bjerknes til viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger og Annelin Eriksen som viserektor for globale relasjoner. 

Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Dette er verdier som er under press i vår tid og som må løftes frem og styrkes. Rektoratet vil videreutvikle UiB som et forskningsintensivt og internasjonalt breddeuniversitet.

Kontakt

Telefon: 55 58 20 02
E-post: rektor@uib.no 
Besøksadresse: Muséplassen 1
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen 

Ansatte ved rektors kontor.

Illustrasjonsbilde - tilbakemeldinger

Rektoratets postkasse 

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Flere ganger i semesteret setter rektor seg ned på fakultetene for å være direkte tilgjengelig for studentene. Men du kan også gjerne sende en melding til rektoratets postkasse!