Hjem

Rektoratet

Hovedinnhold

Rektoratet ved Universitetet i Bergen

Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen. Prorektor er rektors stedfortreder. Rektor og prorektor er valgt.

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av rektor Margareth Hagen, prorektor med ansvar for utdanning og digitalisering Pinar Heggernes, viserektor for innovasjon, satsinger og klynger Gottfried Greve og viserektor for forskning og internasjonale relasjoner Benedicte Carlsen.

Universitet i Bergen har en unik rolle i samfunnet. Vi forvalter og utvikler uavhengig kunnskap. At forskingen er uavhengig, er helt grunnleggende for samfunnsutviklingen og for kvaliteten og tilliten til kunnskapen vi skaper. Akademisk frihet kombinert med god, faglig ledelse av institusjonen, tuftet på viktige universitetspolitiske verdier og forståelse av universitetets rolle i et samfunn i endring, er den beste måten å sikre dette på.

Kontakt

Telefon: 55 58 20 02
E-post: rektor@uib.no 
Besøksadresse: Muséplassen 1
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen 

Ansatte ved rektors kontor.

Illustrasjonsbilde - tilbakemeldinger

Rektoratets postkasse 

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Flere ganger i semesteret setter rektor seg ned på fakultetene for å være direkte tilgjengelig for studentene. Men du kan også gjerne sende en melding til rektoratets postkasse!