Hjem

Rektoratet

Hovedinnhold

Rektoratet 2021

Rektor er universitetsstyrets leder og har på universitetsstyrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av virksomheten ved Universitetet i Bergen.

Rektoratet ved Universitetet i Bergen består av rektor Margareth Hagen, viserektor for utdanning Oddrun Samdal, viserektor for tverrfaglig virksomhet og store satsinger Robert Bjerknes og viserektor for globale relasjoner Annelin Eriksen. Eriksen er også rektors stedfortreder. 

Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking. Dette er verdier som er under press i vår tid og som må løftes frem og styrkes. Rektoratet vil videreutvikle UiB som et forskningsintensivt og internasjonalt breddeuniversitet.

Kontakt

Telefon: 55 58 20 02
E-post: rektor@uib.no 
Besøksadresse: Muséplassen 1
Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen 

Ansatte ved rektors kontor.

Illustrasjonsbilde - tilbakemeldinger

Rektoratets postkasse 

Rektoratet vektlegger et inkluderende og lyttende lederskap. Flere ganger i semesteret setter rektor seg ned på fakultetene for å være direkte tilgjengelig for studentene. Men du kan også gjerne sende en melding til rektoratets postkasse!