Gå til innhold
English A A A

Sentral kontaktinformasjon


Her finner du den viktigste kontaktinformasjonen for Universitetet i Bergen.

Universitetsmuseet

Bergen Museum ved Muséplassen.

Hovedinngang Studentsenteret, Parkveien 1

Studentsenteret i Parkveien. Foto: UiB, Eiendomsavdelingen

Muséplass, UiB

C. G. Sundts hus ved Muséplassen.

Adresse

Universitetet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen

Organisasjonsnummer: 874 789 542

Telefon sentralbord

(+47) 55 58 00 00

Døgnbemannet vakttelefon

(+47) 55 58 80 81

E-post

post@uib.no

Universitetsledelsen

Rektors kontor

Universitetsdirektørens kontor

Studentinformasjon

Fakultetenes informasjonssentre

Administrer studiene dine

Mediekontakt ved UiB

Mediekontakt

Samfunnskontakt ved UiB

Samfunnskontakt

Andre adresser

En oversikt over enhetens postadresser, besøksadresser og andre e-postadresser får du på enhetens inngangssider:

Fakulteter og institutter

Administrative enheter

Økonomi og regnskap

E-post til webredaktør

webred@uib.no

Kart

Kart over UiBs enheter i Bergen sentrum / Nygårdshøyden, Marineholmen, Årstad og Haukelandsområdet:

Se hovedkart

Kart som viser bygninger og steder i Bergen knyttet til UiB.

Utsnitt av hovedkartet med bygninger som er knyttet til UiB. Foto: UiB.

Sist endret: 7.4.2014