Hjem
Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
Forskningsfunn

Hva betyr kjærlighet i barnevernet?

I samarbeid med Barnevernsproffene har studenter og ansatte jobbet frivillig for å undersøke barnefokus i norsk barnevern.

Presentasjon av rapporten fra Pro Bono-gruppen
Foto/ill.:
Centre for Research on Discretion and Paternalism

Mitt Liv er et utviklingsprogram for barnevernspraksis, som er initiert av organisasjonen Forandringsfabrikken og Barnevernsproffene, som består av unge med erfaring fra barnevernet.

Mitt Liv Barnevern er utviklet i samarbeid mellom eksperter og barn, og inneholder anbefalinger og verktøy for barnevernarbeid. Kjerneverdier i programmet er Åpenhet, Ydmykhet, Kjærlighet og Samarbeid. Mer enn 200 kommunale barnevernstjenester deltar i programmet, med ulike nivåer av involvering i programmet.

Pro Bono gruppen, bestående av master- og doktorgradsstudenter fra Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, frivillige og forskere ved Centre for Research on Discretion and Paternalism, har siden 2016 arbeidet med å studere implementeringen av Mitt Liv Barnevern.

Endring av praksis

Ved å gjennomføre en stor spørreundersøkelse blant barnevernsarbeidere har Pro Bono gruppen målt hvordan kjerneverdiene i Mitt Liv-programmet er innarbeidet i deres praksis.

Av de over 700 respondentene som besvarte undersøkelsen, uttalte et stort flertall at Mitt Liv har økt brukermedvirkningen. I tillegg nevner rundt halvparten at de har endret sin forståelse av sitt eget yrke på grunn av Mitt Liv Barnevern, og nesten en fjerdedel sier de har endre språk og begrepsbruk.

- Dette er i tråd med kjerneverdiene og anbefalingene fra Barnevernsproffene, som ønsket mer involvering av barn og en endring av språkbruk, sier sier Amy McEwan-Strand, et av medlemmene i Pro Bono-gruppen.

Hun mener også det er interessant at programmet har påvirket ansatte i barnevernstjenestenes egen forståelse av sin rolle, og har gjort det mer legitimt at det å vise følelser også inngår i å opptre profesjonelt og å være en god fagperson.  

Programmet synes tydelig å ha påvirket profesjonell praksis for frontlinjepersonell i barnevernstjenestene, oppsummerer McEwan-Strand.

Forståelser av kjærlighet

En av kjerneverdiene som fremmes av Mitt Liv Barnevern er "Kjærlighet", som nå også er blitt en del av barnevernloven. Pro Bono-gruppen hadde som mål å finne ut hvordan dette konseptet forstås av barnevernsarbeidere.

- I vårt materiale ser vi en kombinasjon av forståelser. Noen tolket kjærlighet som medfølelse og å være nær, noen som barnets rett til å delta, og andre knyttet det til det å være en profesjonell hjelper, forklarer doktorgradsstudent Ida Juhasz.

Professor Marit Skivenes har ledet gruppen, og gitt faglige råd og innspill gjennom hele prosessen. Hun er imponert over resultatet.

- Det er en svær bragd og et formidabelt arbeid som er gjennomført. Funnene er veldig interessante og høyaktuelle for den pågående debatten om kvalitet i norsk barnevern.