Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Markering

-Planen var å være her noen år, det ble tjue

Professor Harm Schröter går av med pensjon.

Bilde
Instituttleder Jan Heiret takker Harm Schröter for innsatsen.
Foto/ill.:
Bjørg A. Teigland

Hovedinnhold

Avskjedsmarkeringen ble innledet med et seminar der professor Pål Thonstad Sandvik fra NTNU ga et sammendrag av professor Harm Schröters forskning på økonomisk historie, og Schröter selv ga sine perspektiver på feltet for fremtiden.

Harm Schröter har vært ansatt som professor i historie ved Historisk institutt / AHKR siden 1998. Hans forskningsfelt er europeisk bedriftshistorie, europeisk økonomisk historie, hverdagskultur og økonomi,  og spenningen mellom (statlig) regulering og økonomi. Han har tidligere arbeidet ved ved Universitetene i Freiberg, Køln, Kiel, Konstanz og ved Norges handelshøgskole. Han har også hatt engasjementer ved Wissenschaftskolleg Greifswald (Centre of exellence), Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr, University of Missouri og Fondation Maison de Siences de l'Homme.

Instituttleder Jan Heiret trakk frem Schröters dedikasjon til faget og hans utstrakte reisevirksomhet og nettverksbygging. Heiret roste også Schröter som arrangementsansvarlig da Universitetet i Bergen, i samarbeid med European Business History Association (EBHA), arrangerte den første verdenskongressen i bedriftshistorie noensinne. Kongressen var en stor suksess, med rundt 300 deltakere fra 40 nasjoner. Schröter var president i European Business History Association (EBHA) fra 2011 til 2013.

Også kollegaer fra andre institusjoner var til stede for å takke Schröter.  Professor Ola Grytten fra NHH takket for samarbeidet, og beskrev Schröter som den mest ydmyke professoren han kjenner til. –Ydmykhet kan man ha råd til når man er i en klasse som den Schröter er i, men mest ligger det i hans natur. – Din totale mangel på arroganse i alle sammenhenger er uvanlig, og sier mye om hvilken fagperson du er, sa professor Pål Thonstad Sandvik fra NTNU i sin tale.

Schröter fikk selv ordet til slutt. Han takket sine kollegaer for den flotte tiden han har hatt ved UiB og i Bergen.  Han la også vekt på administrasjonen ved AHKR, som sammenlignet med hele 14 andre steder han har jobbet, synes å være den aller beste.  - Planen var, når jeg kom til Bergen, å være her noen år, for deretter å returnere til Universitetet i Freiberg. Slik ble det ikke. Takket være alle gode kollegaer, og et godt fagmiljø, ble det i Bergen jeg ville arbeide.