Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Studietilbud

Studer antikken i Roma

Med Roma som studiested kan UiB-studenter fordype seg i det antikke bylivet.

Utsnitt av Forum Romanum
FORUM ROMANUM: Sentrum for det politiske, juridiske og kommersielle livet i Romerriket.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold


 Det lange perspektivet på Europas historie får du ikke uten å studere Roma.

Simon Malmberg er professor i klassisk arkeologi og svært glad for å kunne tilby UiB-studenter et fem ukers intensivt kurs i byen han har spesialisert seg på. 

– Hele Europas historie springer ut av det som skjedde i Roma i antikken. Det var en millionby allerede for 2000 år siden og hadde en enorm påvirkning på alt det kommende europeiske – innen politikk, økonomi, teknologi, kultur, religion og institusjonsbygging, forteller han.

Undervisning der historien skjedde

Det som fascinerer Malmberg mest med Roma er nærkontakten med byens 2500 år lange historie, samtidig som det er en høyst levende og livlig by i dag. Du kan ikke gå mange meter uten å støte på antikke levninger, fra godt bevarte bygninger og monumenter, til ruiner, gateløp og åpne plasser. 

– Undervisningen vil foregå i tilknytning til disse stedene, som på Forum Romanum der de lagde lover og utførte handel, ved latrinene der datidens mennesker gjorde sitt fornødende, eller i storslåtte templer hvor de holdt offerseremonier for gudene eller feiret store begivenheter. Det forteller professor i religionsvitenskap, Einar Thomassen, som selv underviste på det tverrfaglige emnet i 2019.

 – Kurs i felt er det mest lærerike studenter kan være med på. Det er ingenting som er mer instruktivt og inspirerende enn når man kan se ting med egne øyne. Vi lærere blir dessuten bedre i feltet, mer entusiastiske og engasjerte, tilføyer han.  

Dagliglivet som rød tråd

I løpet av kurset skal studentene fordype seg i folks hverdagsliv, det rutinemessige livet til mennesker i alle samfunnslag, fra de høytstående keiserne og aristokratene som styrte samfunnet, til de mange som levde livene sine som slaver og tjenere.

– Det var enorme hierarkiske forskjeller, men felles for alle var at de strevde etter å komme seg opp i status, forteller Malmberg.

Et tegn på status var at man kunne gjøre ting i sitt eget hjem. Det store flertallet var fattige og bodde i små leiligheter uten mulighet til å gjøre opp ild eller lage mat. De måtte ut for å spise, ut for å bade, ut for å gå på toalettet, ut for å utøve religion.

Eliten, de rike og mektige, kunne ikke gå i gatene uten å bli fulgt av en stor skare klienter, eller tilhengere. De starte ofte dagen med å gå til Forum for å utføre sine politiske plikter eller gjennomføre økonomiske transaksjoner. Deretter gikk man til badet, en sentral plass for sosial omgang. Dagen ble gjerne avsluttet med en storslått middag med mange gjester.

Skjulte hemmeligheter 

Studentene vil få tilgang til interessante steder en vanlig turist aldri får se, og kanskje heller ikke vet om. Det norske institutt i Roma ordner med tilgang til lukkede steder, mange av de er utgravde og tilgjengelige, men på grunn av bevaringshensyn, ikke åpne for allmennheten.

– Her finnes det mange fascinerende hemmeligheter, forteller Malmberg.  

Forskere fra ulike fag skal undervise på emnet, den romerske antikken vil bli belyst fra arkeologiske, litteraturhistoriske og religionsvitenskapelige perspektiv. 

– Takket være alle de godt bevarte levningene har vi mye kunnskap om byen og bylivet, fra senrepublikk til senantikk. Sammen med de tallrike antikke skriftene som er tilgjengelige og moderne forskning, kan vi studere storbyliv og urbanisering i et langt perspektiv og fra ulike vinkler, sier Malmberg.  

– Her får studentene en unik sjanse til å lære Europa bedre å kjenne.

Utdrag fra studentevaluering

Det var utrolig å se Roma på denne måten. Det å være til stede på disse stedene med noen som er så kunnskapsrike har vært helt enormt.

Jeg kjenner på at jeg vil tilbake allerede!