Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Boklansering

Hvordan lovreguleres islam i Norge?

Serien "Annotated Legal Documents on Islam in Europe" handler om Islams juridiske status i ulike land i Europa. Marianne Bøe, postdoktor ved AHKR, er forfatter for den 17. boken i serien.

Bilde av bokomslag og forfatter
Foto:
Brill / UiB

Lovreguleringer av islam omfatter alt fra tema som muslimske kvinners klesdrakt i land som Frankrike, Danmark og Norge, til forbud mot minareter på moskebygg i Sveits. Muslimers religiøse status og rettigheter varierer også i stor grad fra land til land i Europa. Religiøse praksiser knyttet til klesdrakt, mannlig omskjæring, tilgang til halal produkter, regler for rituell slakt av dyr, rett til fri i forbindelse med religiøse høytider og adgang til muslimske gravsteder kan være svært kontroversielle tema i noen land, mens de er helt uproblematiske i andre.  

Hensikten med denne serien er å gjøre informasjon om hvordan islam lovreguleres tilgjengelig for forskere, advokater og andre interesserte lesere. Bokserien skal gi grunnlag for å sammenligne reguleringer av islam som religion i ulike land. Målsetningen er at serien skal romme 32 utgaver, en utgave for hver av EUs 28 land, samt Norge og Sveits. I tillegg skal en utgave omhandle EU og en utgave skal ta for seg EUs menneskerettighetsdomstol.

Serien er redigert av Jørgen S. Nielsen (Universitetet i Birmingham og København). Bokseriens redaktører og forlaget Brill Academic Publishers har som målsetting at serien skal bli tilgjengelig elektronisk i 2019, noe som vil tillater at hver utgave oppdateres regelmessig etter hvert som nye lover kommer til. 

Marianne Bøes bok er den 17. utgaven i denne serien, og omhandler hvordan islam lovreguleres i Norge. Boken tar for seg lover og juridiske reguleringer som påvirker islam og muslimers status i Norge. Lovtekstene er publisert på norsk, mens bakgrunnsinformasjon, merknader og støttemateriale til lovene er på engelsk. Ved juridiske dokumenter menes lovgivningens tekst, herunder relevant sekundærlovgivning, samt viktige rettsavgjørelser. Hver juridisk tekst innledes av en beskrivelse av den historiske, politiske og juridiske bakgrunnen for at den enkelte lov er vedtatt, samt en oppsummering av lovens innhold. På denne måten retter boken oppmerksomhet mot de rettslige dimensjonene ved det å være muslim i Norge, og da særlig mot enkeltmenneskers mulighet til å utøve religiøs praksis, og deres muligheter til å organisere og legge til rette for sine religiøse liv.