Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Koronautfordringer

Tar med studentene på virtuell utgraving

Arkeologistudenter trenger feltpraksis. Men hva gjør man når korona står i veien for planlagte ekskursjoner og feltkurs? Man tar studentene med på et virtuelt feltbesøk!

Oversiktsbilde av feltet med fjorden i bakgrunnen
Utgraving på Ytre Fosse i Alversund.
Foto/ill.:
Karianne Foss Nygaard, Universitetsmuseet

Hovedinnhold

For blivende arkeologer er erfaring fra feltutgraving sentralt, og våren 2020 skulle en gruppe arkeologistudenter få flere anledninger til å kjenne på kroppen hvordan det er å jobbe i felt. Både feltkurs og ekskursjon var planlagt, og i april skulle studentene få bli med til Ytre Fosse, for å overvære undersøkelsen av en gravrøys i forbindelse med en forvaltningssak. Koronasituasjonen satte en stopper for denne ekskursjonen, men i stedet ble studentene invitert med på et virtuelt besøk på feltet. 

Arkeolog Ramona Harrison fra AHKR og Louise Bjerre Petersen fra Formidlingsavdelingen ved Universitetsmuseet fikk tillatelse til å besøke feltet på Ytre Fosse i Alversund, og fikk være med arkeologene Yvonne Dahl, Morten Ramstad, Cecilia Falkendal og Karianne Foss Nygaard på utgravingsarbeid i strålende sol og optimale forhold. Ved hjelp av film, foto, intervjuer og samtaler, fanget de både arbeidet og stemningen på feltet, og samlet materiale som gir studentene et unikt innblikk i en sjelden utgravingssituasjon av et fredet kulturminne.

Til arkeologenes store glede ble det også gjort funn på stedet som i løpet av veldig kort tid ble offentliggjort i både nasjonale og internasjonale media. Arkeologistudentene får dermed sjansen til å se hvordan formidling kan være en aktiv del av et feltarbeid, i tillegg til selve utgravingssituasjonen.

AHKR og Universitetsmuseet har sammen utviklet et nytt feltkurs for arkeologistudenter ved AHKR. Kurset går første gang våren 2020. Selve oppholdet i felt er utsatt som følge av koronatiltakene, men gjennom virtuelle alternativ som det fra Ytre Fosse, holdes gløden oppe hos studentene i påvente av at feltarbeidet skal kunne finne sted, og de selv kan oppleve jord under neglene. Når den tid kommer, vil erfaringene fra utgravningen på Ytre Fosse bli tatt opp igjen og repetert som en del av kurset, og resultatet av både formidlingen og utgravningen vil bli diskutert og reflektert over.

Lurer du på hva de fant i gravrøysen? Les NRKs sak.