Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Boklansering

Hinduismen i Europa

Tobindsverket "Handbook of Hinduism in Europe" er første vitenskapelige dokumentasjon av hinduismen i samtlige land i Europa. Knut A. Jacobsen, professor ved AHKR er redaktør for verket.

picture of book cover and author
Foto/ill.:
Brill / UiB

Hovedinnhold

Verkets 65 kapitler og mer enn 1600 sider presenterer og analyserer hinduismens tilstedeværelse i Europa i fortid og samtid og hvordan hinduismen har ekspandert i Europa. Verket tar for seg historien til et stort mangfold av hindutradisjoner og -samfunn på det europeiske kontinentet og noen av dem har en lang tilstedeværelse Europa. Utviklingen de siste 50 år representerer en ny fase hinduismens historie i Europa. Globalisering og lettere kommunikasjon har gjort hinduismen til en av hovedreligionene i Europa med hindu tilstedeværelse i hvert eneste land. Knut A. Jacobsen har også skrevet innledningskapittelet om mangfoldet av hindutradisjoner i Europa, og dessuten kapitler i boken om hindu-prosesjoner i Europa og om hinduismen i Norge. Medredaktør er Ferdinando Sardella ved Stockholms Universitet.

Handbook of Hinduism in Europe er utgitt på forlaget Brill i serien Handbook of Oriental Studies. Section 2 South Asia redigert av Muzaffar Alam (University of Chicago), Johannes Bronkhorst (University of Lausanne) og Knut A. Jacobsen. Handbook of Hinduism in Europe er bind 35 i serien. 

En hovedforskjell i Europa går mellom hinduismen i Vest-Europa og Øst-Europa. I Vest-Europa foregår det nå en konsolidering av hinduismen, mens i Øst-Europa er det riktigere å snakke om en ny tilsynekomst etter kommunismens fall. I Vest-Europa har størstedelen av hindubefolkningen familiebakgrunn fra India, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan og fra andre sørasiatiske land, og en del, særlig til England, har kommet via Afrika. Hundrevis av hindutempler har gitt hinduguder varige hjem i Europa, og enkelte prakttempler har blitt hindu pilegrimssteder. I Øst-Europa er den typiske utviklingen økende tilslutning til nye globale hindu-bevegelser, ofte guru- og meditasjonsorienterte, med ISKCON som viktig aktør.

Hinduismens historie i hvert land er imidlertid helt unik. I Norge har for eksempel hinduismen en mer enn et hundre år lang historie, fordi den første hindu-guru som bosatte seg i Europa, slo seg ned i et fjellområde på Østlandet, i 1917. Han døde der i 1945, og graven hans er et pilegrimssted for hinduer den dag i dag, også hinduer bosatt utenfor Norge har dradd på pilegrimsferd hit.