Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nytt prosjekt

Vil vite mer om forhistorisk migrasjon

Internasjonal forskergruppe vil avdekke hvordan forhistorisk forflytning faktisk foregikk.

Hovedinnhold

DNA-prøver fra prehistoriske levninger forteller oss at menneskene i steinalderen ofte migrerte over store avstander. Men vi vet ikke så mye om hvordan disse forflytningene faktisk foregikk. Var de raske eller langvarige? Hvordan samhandlet de forskjellige gruppene med hverandre? Og hvorfor flyttet folk i det hele tatt?
For å finne ut mer om dette, er det etablert et nytt prosjekt ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, ledet av Martin Furholt (Universitetet i Kiel, Tyskland) og Daniela Hofmann (AHKR, Universitetet i Bergen). 

- Arkeologer og genetikere har ofte ganske ulik oppfatning av hva som skjedde i fortiden, og vårt mål er å samle forskere fra ulike disipliner og starte en dialog, forklarer Hofmann. Først vil prosjektgruppen utvikle alternative modeller for hvordan migrasjon kan ha foregått i forhistorisk tid. - I dag tenker vi for snevert rundt dette, sier Furholt. - Vi trenger flere idéer og nye retninger. 
I neste fase skal modellene prøves ut i Sør-Norge, der det lenge har vært diskutert hvorvidt det var innvandrere eller lokale grupper som startet med jordbruk og husdyrhold i den senere delen av steinalderen. - Den spesielle situasjonen der, hvor jordbruket måtte tilpasses de krevende naturomgivelsene, vil fungere ideelt som testscenario for forskergruppen, sier Hofmann.

Prosjektgruppen består av arkeologer og genetikere fra mange land, blant annet Storbritannia, Australia, Danmark, Norge, Romania og Tyskland.