Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Ny bok

Ny bok om verdensfilosofier

- Med boken Verdensfilosofier vil vi gi en nyttig nyanse til forståelsen av likeverd i en global verden, sier forfatterne.

bokomslag
Verdensfilosofier
Foto/ill.:
Universitetsforlaget

Hovedinnhold

Sammen med Roald Kristiansen fra UiT, har Knut A. Jacobsen og Håkan Rydving undervist på emnet RELV232 Verdensfilosofier ved AHKR siden 2013. Nå har de tre gitt ut en bok om temaet.

- Filosofi har en lang historie i flere ikke-europeiske kulturområder, sier forfatterne. - Og boken gir en generell innføring i den tette sammenkoblingen mellom religion og filosofi i de førmoderne kulturene i disse områdene.

I boken Verdensfilosofier - Førmoderne filosofi i India, Kina og Midtøsten presenterer de et utvalg førmoderne filosofier fra områdene India og Kina og klassiske jødiske og islamske filosofier fra Midtøsten og Europa. 
I første del skriver Jacobsen om verdensfilosofier, religion og religionsvitenskap. Han tar opp blant annet begynnelsen på indiske filosofier, ekskluderingen av ikke-vestlige filosofier fra filosofihistorien, illustrert med ekskluderingen av indiske filosofier. Kapittelet gir også noen tips om hvordan verdensfilosofier ideelt bør introduseres. Andre del, også skrevet av Jacobsen, behandler tre indiske filosofier: samkhya, yoga og madhyamaka.
Kristiansen har skrevet bokens tredje del om kinesiske filosofier. Den går gjennom en dominerende kinesisk filosofi, konfutsianismen, og noen av denne tradisjonens viktigste nøkkelbegreper og ideer.
I fjerde del, “Klassiske jødiske og islamske filosofier”, presenterer Håkan Rydving jødiske og islamske filosofier som i middelalderen vokste frem både i dialog med og i opposisjon til den filosofiske arven fra antikkens Hellas.

- Ikke-europeiske filosofier er del av menneskehetens førmoderne filosofiske arv, men har lenge vært en underbelyst del av vestlig undervisning i filosofi, sier forfatterne. - At førmoderne filosofi ikke bare fantes i den europeiske tradisjonen, men at tilsvarende former for tenkning har en lang historie i mange ikke-europeiske kulturområder, er derfor fremdeles ukjent for mange.

- Med boken har vi ønsket å gi et lite bidrag til formidlingen av nødvendig kunnskap om verdens filosofier, og gi en nyttig nyanse til forståelsen av likeverd i en global verden, avslutter de.