Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Markering

Takk for innsatsen!

Professor Christhard Hoffmann takkes av etter mangeårig innsats som underviser, veileder, forskningsleder, instituttleder og styrerepresentant.

Portrett av Christhard Hoffmann
Professor Christhard Hoffmann
Foto/ill.:
AHKR, UiB

Hovedinnhold

Kollegaer og venner samlet seg i slutten av januar 2023 i Villaveien for å markere Christhard Hoffmanns innsats ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Det humanistiske fakultet.

Christhard Hoffmann tok sitt hovedfag ved universitetet i Braunschweig i 1979, og fullførte en lærerutdanning i 1982. I 1986 ble han Doktor Philos ved det tekniske universitetet i Berlin med avhandlingen «Die Darstellung von Juden und Judentum im Werk deutscher Althistoriker des neunzehnten und zwanzigsten Jahrhunderts» som også ble publisert av forlaget Brill i 1988. I Berlin var han stipendiat og doktorand ved Senteret for Antisemittismeforskning, og fortsatte deretter som forsker og amanuensis samme sted til 1994. Veien gikk så videre til USA, til Berkeley og til University of California. Hoffmann ble ansatt som førsteamanuensis i moderne europeisk historie ved Historisk institutt, Universitetet i Bergen, i 1998.

Sentralt i Christhard Hoffmanns forskning har Tysk-jødisk kulturhistorie, komparativ moderne migrasjons- og minoritetshistorie, samt historisk nasjonalisme-, høyreekstremisme- og antisemittismeforskning stått. Han har også vært sentral i utviklingen av nye forskningsfelt, og gjerne i samarbeid med andre. I de senere år har Hoffmann også gjort seg gjeldende som forskningsleder, blant annet i forskergruppen Transnational history and cultural encounters, 1850-present.  

Både dekan Camilla Brautaset og instituttleder Teemu Ryymin la i sine taler vekt på Hoffmanns høye faglige kompetanse, som underviser, veileder, og forsker og den gode kollega og samarbeidspartner han er.

I tillegg til å ha forsket, undervist og veiledet, har Christhard også tatt på seg tunge lederverv. I 2002 overtok han vervet som styrer ved daværende Historisk institutt, og da Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ble etablert i 2007, var Hoffmann instituttleder frem til 2013. Han var også medlem av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet fra 2014 til 2017. I tillegg har han hatt en mangeårig bistilling ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter i Oslo.

På instituttet er Christhard Hoffmann kjent for sine gode og poengterte taler med humoristisk snert. Hans avskjedstale føyde seg fint inn i rekken.

- Jeg har ofte blitt spurt i det siste: Hva skal du gjøre nå, som pensjonist? Mitt standardsvar er at jeg har ingen "to-do"- liste og vil la mulige temaer utvikle seg etter hvert. Men et prosjekt har allerede utkrystallisert seg; en historisk-kritisk edisjon av mine samlede taler til julefester og doktormiddager i tre bind som skal publiseres på nivå 2 i serien Acta Satirica og Sarcastica.