Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Administrasjonen - hvem gjør hva?

I oversikten nedenfor er arbeidsfelt/-oppgaver listet opp alfabetisk. For hver oppgave oppgis en hovedansvarlig og en stedfortreder.

Hovedinnhold

I informasjonen om de administrativt ansatte finnes samleoversikter over hvilke oppgaver hver ansatt har.

 

Oppgave

Hovedansvar

Stedfortreder

Administrasjonsledelse

Holsen

Hoffmann

Arbeidsavtaler

Arefjord

Holsen

Arbeidslivsstudier

Drageset

Hoffmann

Arbeidstidsregnskap

Arefjord

Hoffmann

Arkeologi

Saunes

Hoffmann

Arkiv

Bruvoll

Matthiessen

Arrangement

Bruvoll

Matthiessen

Avviklingsplan - se eksamen

 

Belønningsmidler

T. Selland, HF

Holsen

Beredskapsplan studenter - se studieveiledning

 

Bestiller

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Betal-meg (SAP)BruvollArefjord

Bilagsbehandling

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Blomster

Bruvoll

Matthiessen

BOA

Moen/Hausvik/HF

Holsen

Bokbestillinger

Bruvoll

Matthiessen

Budsjett

Holsen

T. Selland/HF

Cristin

Teigland

Moen/Hausvik/HF

Disputaser, praktisk tilrettelegging

Bruvoll

Matthiessen

Doktoravhandlinger

Hordvik

Arefjord

Driftsoppgaver, løpende

Bruvoll

Matthiessen

Egenmeldinger sykefravær

Arefjord

Holsen

Eksamen, arkeologi

Matthiessen

Saunes

Eksamen, historie

Johansen

Drageset

Eksamen, kulturvitenskap

Matthiessen

Saunes

Eksamen, religionsvitenskap

Teigland

A. M. Selland

Ekskursjoner - se studieveiledning

 

Ekskursjonsmidler

Hoffmann

Holsen

Ekspedisjon

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Emnebeskrivelser - se studieplaner

 

Ephorte - fordeling

Holsen

Hoffmann

Etter- og videreutdanning

Hoffmann

Holsen

Evaluering av studier - se fag

 

 

Evaluering og kvalitetssikring
av studiearbeid

Hoffmann

Holsen

Fakturamottak

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Fellesareal, tilsyn

Bruvoll

Matthiessen

Feltarbeid - se studieveiledning

 

Feltkurs arkeologi

Saunes

Hoffmann

Ferieregistrering

ArefjordBruvoll

Formidling

Hoffmann

Teigland/Arefjord

Forskerutdanning

Hordvik

Arefjord

Forskerutdanningsmelding

Hordvik

 

ForskerutdanningsmidlerHordvikHolsen

Forskningsetisk komité - sekretær

Hordvik

Teigland

Forskningsetisk seminar

Matthiessen

Hoffmann

Forskningsinformasjon

Teigland

Moen/Hausvik/HF

Forskningsmelding

Teigland

 

Forskningsmidler

Teigland

Holsen

Forskningsrapportering

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningssøknader

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningstermin

Teigland

Holsen

Forskningsutvalget, sekretær

Hordvik

Teigland

Fraværsmelding

Bruvoll

Arefjord

Gaver

Bruvoll

Matthiessen

Gjestebolig

Bruvoll

Matthiessen

Gjesteforelesere, avlønning

Arefjord

T. Selland, HF

Gjester - kontaktperson

Bruvoll

Matthiessen

Godkjenningssaker

Hoffmann

A. M. Selland

Historie

Drageset

Tessem/Johansen

HMS

Holsen

Arefjord

Honorar

Arefjord

T. Selland, HF

Hotellbestilling

Bruvoll

Matthiessen

Høringer

Holsen

Hoffmann/Arefjord

Informasjonstavler

Bruvoll

Matthiessen

Inkluderende arbeidsliv

Holsen

Arefjord

Innkjøp

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Innpassingssaker - se studieveiledning

 

Insentivmidler

T. Selland, HF

Holsen

Instituttråd, sekretær

Holsen

Hoffmann

Internasjonalisering

Hoffmann

A. M. Selland

Inventar, bestilling og registrering

Bruvoll

Matthiessen

Inventar, vedlikehold

BruvollMatthiessen

IT-kontakt

Bruvoll

Matthiessen

Klagebehandling - se eksamen

 

Konferanser og seminar

Bruvoll

Matthiessen

Konto for gjesterArefjordHordvik/Holsen

Kontor og areal, tilsyn

Bruvoll

Mathiessen

Kontor- og arealdisponering

Holsen

Hoffmann

Kulturvitenskap

Saunes

Matthiessen

Kvalitetssikring

Holsen

Hoffmann

Lønn

Arefjord

T. Selland, HF

Makulering

Bruvoll

Matthiessen

Maskiner, tilsyn

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Masterkontrakter - se studieveiledning

Muntligplan - se eksamen

 

Nettsider

Teigland

Hoffmann

Nytilsatte

Bruvoll

Arefjord

Nøkler og nøkkelkort

Bruvoll

Arefjord

Oppgaveproduksjon - se eksamen

 

PA

T. Selland, HF

Holsen

Paga

Arefjord

Holsen

Pensum - administrativ kvalitetssikring

Bruvoll

Hoffmann

Permisjoner

Arefjord

Holsen

Personalressurser

Arefjord

Holsen

Pliktarbeid for stipendiatene

Hordvik

Arefjord

Ph.d.-kandidater

Hordvik

Arefjord

Portobeholdning

Bruvoll

Matthiessen

Postbehandling

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Prosjektmidler

T. Selland, HF

Holsen

Prosjekttilsetting

Arefjord

T. Selland, HF

Protokoller - se eksamen

 

Publiseringsregistrering

Teigland

Hordvik

Publiseringsstøtte

Teigland

Holsen

Pullprint

Bruvoll

Mathiessen/Tessem

Rammeplaner

Holsen

Hoffmann

Rapportering og statistikk

Arefjord

Hoffmann/Teigland/Hordvik 

RedaksjonsrådHoffmannTeigland

Regnskap

T. Selland, HF

Holsen

Reiseregning

T. Selland, HF

Bruvoll

Reisestøtte stipendiaterHordvikHolsen

Rekvisita

Bruvoll

Matthiessen

Religionsvitenskap

Selland

Teigland

Ressursforvaltning

Holsen

Hoffmann

Ressursregnskap

Hoffmann

Arefjord

Retningslinjer

Holsen

Hoffmann

Romreservasjon

Bruvoll

Mathiessen/Tessem

Rutiner

Holsen

Hoffmann

SapienCETankosicHolsen
Selvbetjeningsportalen (SAP)ArefjordHolsen

Sensorkontakt - se eksamen

 

Stillingssøknader

Arefjord

Holsen

Stipendiater

Hordvik

Arefjord

Stipendsøknader

Hordvik

Arefjord

Studentmottak - se studieveiledning

 

Studieinformasjon - se studieveiledning

 

Studieledelse

Hoffmann

Holsen

Studieplaner og emnebeskrivelser, arkeologi

Saunes

Hoffmann

Studieplaner og emnebeskrivelser, historie

Drageset

Hoffmann

Studieplaner og emnebeskrivelser, kulturvitenskap

Saunes

Hoffmann

Studieplaner og emnebeskrivelser, religionsvitenskap

A. M. Selland

Hoffmann

Studieveiledning, arkeologi

Saunes

Matthiessen

Studieveiledning, historie

Drageset

Tessem/Johansen

Studieveiledning, kulturvitenskap

Saunes

Matthiessen

Studieveiledning, religionsvitenskap

A. M. Selland

Teigland

Sykemeldinger

Arefjord

Holsen

Særskilt tilrettelegging - se eksamen

 

Telefonbetjening

Bruvoll

Matthiessen/Tessem

Telefoni

Bruvoll

Matthiessen

Telefonlister

Bruvoll

Arefjord

Tidsskrift

Bruvoll

Matthiessen

Tilsettinger

Arefjord

Holsen

Timelister

Arefjord

T. Selland, HF

Timelærere, tilsetting

Arefjord

Holsen

Timeregnskap

Arefjord

Hoffmann

Undervisningsadministrasjon, arkeologi

Matthiessen

Saunes

Undervisningsadministrasjon, historie

Tessem/Johansen

Drageset

Undervisningsadministrasjon, kulturvitenskap 

Matthiessen

Saunes

Undervisningsadministrasjon, religionsvitenskap

Teigland

A. M. Selland

Utvalg for undervisning og internasjonalisering, sekretær

Hoffmann

 

Utdanningsmelding

Hoffmann

 

Utdanningsplaner - se studieveiledning 

 

Utenlandsk utdanning

Hoffmann

A. M. Selland

Utstyr, bestilling

Bruvoll

Matthiessen

Utstyr, registrering

Bruvoll

Matthiessen

Utstyr, vedlikehold

Bruvoll

Matthiessen

Utvekslingsavtaler - se studieveiledning

 

Valg

Arefjord

Holsen

Varemottak

Bruvoll

Matthiessen

Vedlikehold

Bruvoll

Matthiessen

Velferdstiltak

Arefjord

Holsen

Vikarer - se undervisningsplanlegging

 

Visittkort

Bruvoll

Matthiessen

Web-sider

Teigland

Hoffmann/Arefjord

Økonomiforvaltning

Holsen

T. Selland, HF