Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Administrasjonen - hvem gjør hva?

I oversikten nedenfor er arbeidsfelt/-oppgaver listet opp alfabetisk. For hver oppgave oppgis en hovedansvarlig og en stedfortreder.

Hovedinnhold

I informasjonen om de administrativt ansatte finnes samleoversikter over hvilke oppgaver hver ansatt har.

 

Oppgave

Hovedansvar

Stedfortreder

Administrasjonsledelse

Holsen

Tønsaker

Arbeidsavtaler

Arefjord

Holsen

Arbeidslivsstudier

Drageset

Tønsaker

Arbeidstidsregnskap

Arefjord

Tønsaker

Arkeologi

Saunes

Tønsaker

Arkiv

Bruvoll

Enæs

Arrangement

Bruvoll

Enæs

Avviklingsplan - se eksamen

 

Belønningsmidler

T. Selland, HF

Holsen

Beredskapsplan studenter - se studieveiledning

 

Bestiller

Bruvoll

Enæs/Tessem

Bilagsbehandling

Bruvoll

Enæs/Tessem

Blomster

Bruvoll

Enæs

BOA

Moen/Hausvik/HF

Holsen

Bokbestillinger

Bruvoll

Enæs

Budsjett

Holsen

T. Selland/HF

Cristin

Teigland

Moen/Hausvik/HF

Disputaser, praktisk tilrettelegging

Bruvoll

Enæs

Doktoravhandlinger

Hordvik

Arefjord

Driftsoppgaver, løpende

Bruvoll

Enæs

Egenmeldinger sykefravær

Arefjord

Holsen

Eksamen, arkeologi

Enæs

Saunes

Eksamen, historie

Tessem

Drageset

Eksamen, kulturvitenskap

Enæs

Saunes

Eksamen, religionsvitenskap

Teigland

A. M. Selland

Ekskursjoner - se studieveiledning

 

Ekskursjonsmidler

Tønsaker

Holsen

Ekspedisjon

Bruvoll

Enæs/Tessem

Emnebeskrivelser - se studieplaner

 

Ephorte - fordeling

Holsen

Tønsaker

Etter- og videreutdanning

Tønsaker

Holsen

Evaluering av studier - se fag

 

 

Evaluering og kvalitetssikring
av studiearbeid

Tønsaker

Holsen

Fakturamottak

Bruvoll

Enæs/Tessem

Fellesareal, tilsyn

Bruvoll

Enæs

Feltarbeid - se studieveiledning

 

Feltkurs arkeologi

Saunes

Tønsaker

Ferieregistrering

ArefjordBruvoll

Formidling

Tønsaker

Teigland/Arefjord

Forskerutdanning

Hordvik

Arefjord

Forskerutdanningsmelding

Hordvik

 

ForskerutdanningsmidlerHordvikHolsen

Forskningsetisk komité - sekretær

Hordvik

Teigland

Forskningsetisk seminar

Enæs

Tønsaker

Forskningsinformasjon

Teigland

Moen/Hausvik/HF

Forskningsmelding

Teigland

 

Forskningsmidler

Teigland

Holsen

Forskningsrapportering

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningssøknader

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningstermin

Teigland

Holsen

Forskningsutvalget, sekretær

Hordvik

Teigland

Fraværsmelding

Bruvoll

Arefjord

Gaver

Bruvoll

Enæs

Gjestebolig

Bruvoll

Enæs

Gjesteforelesere, avlønning

Arefjord

T. Selland, HF

Gjester - kontaktperson

Bruvoll

Enæs

Godkjenningssaker

Tønsaker

A. M. Selland

Historie

Drageset

Tessem

HMS

Holsen

Arefjord

Honorar

Arefjord

T. Selland, HF

Hotellbestilling

Bruvoll

Enæs

Høringer

Holsen

Tønsaker/Arefjord

Informasjonstavler

Bruvoll

Enæs

Inkluderende arbeidsliv

Holsen

Arefjord

Innkjøp

Bruvoll

Enæs/Tessem

Innpassingssaker - se studieveiledning

 

Insentivmidler

T. Selland, HF

Holsen

Instituttråd, sekretær

Holsen

Tønsaker

Internasjonalisering

Tønsaker

A. M. Selland

Inventar, bestilling og registrering

Bruvoll

Enæs

Inventar, vedlikehold

BruvollEnæs

IT-kontakt

Bruvoll

Enæs

Klagebehandling - se eksamen

 

Konferanser og seminar

Bruvoll

Enæs

Kontor og areal, tilsyn

Bruvoll

Enæs

Kontor- og arealdisponering

Holsen

Tønsaker

Kulturvitenskap

Saunes

Enæs

Kvalitetssikring

Holsen

Tønsaker

Lønn

Arefjord

T. Selland, HF

Makulering

Bruvoll

Enæs

Maskiner, tilsyn

Bruvoll

Enæs/Tessem

Masterkontrakter - se studieveiledning

Muntligplan - se eksamen

 

Nettsider

Teigland

Tønsaker

Nytilsatte

Bruvoll

Arefjord

Nøkler og nøkkelkort

Bruvoll

Arefjord

Oppgaveproduksjon - se eksamen

 

PA

T. Selland, HF

Holsen

Paga

Arefjord

Holsen

Pensum - administrativ kvalitetssikring

Bruvoll

Tønsaker

Permisjoner

Arefjord

Holsen

Personalressurser

Arefjord

Holsen

Pliktarbeid for stipendiatene

Hordvik

Arefjord

Ph.d.-kandidater

Hordvik

Arefjord

Portobeholdning

Bruvoll

Enæs

Postbehandling

Bruvoll

Enæs/Tessem

Prosjektmidler

T. Selland, HF

Holsen

Prosjekttilsetting

Arefjord

T. Selland, HF

Protokoller - se eksamen

 

Publiseringsregistrering

Teigland

Hordvik

Publiseringsstøtte

Teigland

Holsen

Pullprint

Bruvoll

Enæs/Tessem

Rammeplaner

Holsen

Tønsaker

Rapportering og statistikk

Arefjord

Tønsaker/Teigland/Hordvik 

RedaksjonsrådTønsakerTeigland

Regnskap

T. Selland, HF

Holsen

Reiseregning

T. Selland, HF

Bruvoll

Reisestøtte stipendiaterHordvikHolsen

Rekvisita

Bruvoll

Enæs

Religionsvitenskap

Selland

Teigland

Ressursforvaltning

Holsen

Tønsaker

Ressursregnskap

Tønsaker

Arefjord

Retningslinjer

Holsen

Tønsaker

Romreservasjon

Bruvoll

Enæs/Tessem

Rutiner

Holsen

Tønsaker

SapienCEBentsenHolsen

SEBRA, godkjenning

Holsen

Arefjord/Tønsaker

SEBRA, søknad opprettelse konto

Bruvoll

Enæs

Selvbetjeningsportalen (SAP)ArefjordHolsen

Sensorkontakt - se eksamen

 

Stillingssøknader

Arefjord

Holsen

Stipendiater

Hordvik

Arefjord

Stipendsøknader

Hordvik

Arefjord

Studentmottak - se studieveiledning

 

Studieinformasjon - se studieveiledning

 

Studieledelse

Tønsaker

Holsen

Studieplaner og emnebeskrivelser, arkeologi

Saunes

Tønsaker

Studieplaner og emnebeskrivelser, historie

Drageset

Tønsaker

Studieplaner og emnebeskrivelser, kulturvitenskap

Saunes

Tønsaker

Studieplaner og emnebeskrivelser, religionsvitenskap

A. M. Selland

Tønsaker

Studieveiledning, arkeologi

Saunes

Enæs

Studieveiledning, historie

Drageset

Tessem

Studieveiledning, kulturvitenskap

Saunes

Enæs

Studieveiledning, religionsvitenskap

A. M. Selland

Teigland

Sykemeldinger

Arefjord

Holsen

Særskilt tilrettelegging - se eksamen

 

Telefonbetjening

Bruvoll

Enæs/Tessem

Telefoni

Bruvoll

Enæs

Telefonlister

Bruvoll

Arefjord

Tidsskrift

Bruvoll

Enæs

Tilsettinger

Arefjord

Holsen

Timelister

Arefjord

T. Selland, HF

Timelærere, tilsetting

Arefjord

Holsen

Timeregnskap

Arefjord

Tønsaker

Undervisningsadministrasjon, arkeologi

Enæs

Saunes

Undervisningsadministrasjon, historie

Tessem

Drageset

Undervisningsadministrasjon, kulturvitenskap 

Enæs

Saunes

Undervisningsadministrasjon, religionsvitenskap

Teigland

A. M. Selland

Utvalg for undervisning og internasjonalisering, sekretær

Tønsaker

 

Utdanningsmelding

Tønsaker

 

Utdanningsplaner - se studieveiledning 

 

Utenlandsk utdanning

Tønsaker

A. M. Selland

Utstyr, bestilling

Bruvoll

Enæs

Utstyr, registrering

Bruvoll

Enæs

Utstyr, vedlikehold

Bruvoll

Enæs

Utvekslingsavtaler - se studieveiledning

 

Valg

Arefjord

Holsen

Varemottak

Bruvoll

Enæs

Vedlikehold

Bruvoll

Enæs

Velferdstiltak

Arefjord

Holsen

Vikarer - se undervisningsplanlegging

 

Visittkort

Bruvoll

Enæs

Web-sider

Teigland

Tønsaker/Arefjord

Økonomiforvaltning

Holsen

T. Selland, HF