Hjem

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Administrasjonen - hvem gjør hva?

I oversikten nedenfor er arbeidsfelt/-oppgaver listet opp alfabetisk. For hver oppgave oppgis en hovedansvarlig og en stedfortreder. Anna Kristina Polster vikarierer for Saunes.

I informasjonen om de administrativt ansatte finnes samleoversikter over hvilke oppgaver hver ansatt har.

Oppgave

Hovedansvar

Stedfortreder

Administrasjonsledelse

Holsen

Tønsaker

Arbeidsavtaler

Arefjord

Holsen

Arbeidslivsstudier

Idsal

Tønsaker

Arbeidstidsregnskap

Arefjord

Tønsaker

Arkeologi

Goksøyr

Tønsaker

Arkiv

Bruvoll

Husabø

Arrangement

Bruvoll

Husabø

Avviklingsplan - se eksamen

 

Belønningsmidler

T. Selland, HF

Holsen

Beredskapsplan studenter - se studieveiledning

 

Bestiller

Bruvoll

Husabø/Tessem

Bilagsbehandling

Bruvoll

Husabø/Tessem

Blomster

Bruvoll

Husabø

BOA

Moen/Hausvik/HF

Holsen

Bokbestillinger

Bruvoll

Husabø

Budsjett

Holsen

T. Selland/HF

Cristin

Teigland

Moen/Hausvik/HF

Disputaser, praktisk tilrettelegging

Bruvoll

Husabø

Doktoravhandlinger

Saunes
(vikar: Polster)

Arefjord

Driftsoppgaver, løpende

Bruvoll

Husabø

Egenmeldinger sykefravær

Arefjord

Holsen

Eksamen, arkeologi

Husabø

Goksøyr

Eksamen, historie

Tessem

Idsal

Eksamen, kulturvitenskap

Husabø

Goksøyr

Eksamen, religionsvitenskap

Teigland

A. M. Selland

Ekskursjoner - se studieveiledning

 

Ekskursjonsmidler

Tønsaker

Holsen

Ekspedisjon

Bruvoll

Husabø/Tessem

Emnebeskrivelser - se studieplaner

 

Ephorte - fordeling

Holsen

Tønsaker

Etter- og videreutdanning

Tønsaker

Holsen

Evaluering av studier - se fag

 

 

Evaluering og kvalitetssikring
av studiearbeid

Tønsaker

Holsen

Fakturamottak

Bruvoll

Husabø/Tessem

Fellesareal, tilsyn

Bruvoll

Husabø

Feltarbeid - se studieveiledning

 

Feltkurs arkeologi

Goksøyr

Tønsaker

Ferieregistrering

ArefjordBruvoll

Formidling

Tønsaker

Teigland/Arefjord

Forskerutdanning

Saunes
(vikar: Polster)

Arefjord

Forskerutdanningsmelding

Saunes
(vikar: Polster)

 

Forskningsetisk komité - sekretær

Saunes
(vikar: Polster)

Teigland

Forskningsetisk seminar

Husabø

Tønsaker

Forskningsinformasjon

Teigland

Moen/Hausvik/HF

Forskningsmelding

Teigland

 

Forskningsmidler

Teigland

Holsen

Forskningsrapportering

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningssøknader

Moen/Hausvik/HF

 

Forskningstermin

Teigland

Holsen

Forskningsutvalget, sekretær

Saunes
(vikar: Polster)

Teigland

Fraværsmelding

Bruvoll

Arefjord

Gaver

Bruvoll

Husabø

Gjestebolig

Bruvoll

Husabø

Gjesteforelesere, avlønning

Arefjord

T. Selland, HF

Gjester - kontaktperson

Bruvoll

Husabø

Godkjenningssaker

Tønsaker

A. M. Selland

Historie

Idsal

Tessem

HMS

Holsen

Arefjord

Honorar

Arefjord

T. Selland, HF

Hotellbestilling

Bruvoll

Husabø

Høringer

Holsen

Tønsaker/Arefjord

Informasjonstavler

Bruvoll

Husabø

Inkluderende arbeidsliv

Holsen

Arefjord

Innkjøp

Bruvoll

Husabø/Tessem

Innpassingssaker - se studieveiledning

 

Insentivmidler

T. Selland, HF

Holsen

Instituttråd, sekretær

Holsen

Tønsaker

Internasjonalisering

Tønsaker

A. M. Selland

Inventar, bestilling og registrering

Bruvoll

Husabø

Inventar, vedlikehold

BruvollHusabø

IT-kontakt

Bruvoll

Husabø

Klagebehandling - se eksamen

 

Konferanser og seminar

Bruvoll

Husabø

Kontor og areal, tilsyn

Bruvoll

Husabø

Kontor- og arealdisponering

Holsen

Tønsaker

Kulturvitenskap

Goksøyr

Husabø

Kvalitetssikring

Holsen

Tønsaker

Lønn

Arefjord

T. Selland, HF

Makulering

Bruvoll

Husabø

Maskiner, tilsyn

Bruvoll

Husabø/Tessem

Masterkontrakter, øvrige fag - se studieveiledning

Muntligplan - se eksamen

 

Nettsider

Teigland

Tønsaker

Nytilsatte

Bruvoll

Arefjord

Nøkler og nøkkelkort

Bruvoll

Arefjord

Oppgaveproduksjon - se eksamen

 

PA

T. Selland, HF

Holsen

Paga

Arefjord

Holsen

Pensum - administrativ kvalitetssikring

Bruvoll

Tønsaker

Permisjoner

Arefjord

Holsen

Personalressurser

Arefjord

Holsen

Pliktarbeid for stipendiatene

Saunes
(vikar: Polster)

Arefjord

Ph.d.-kandidater

Saunes
(vikar: Polster)

Arefjord

Portobeholdning

Bruvoll

Husabø

Postbehandling

Bruvoll

Husabø/Tessem

Prosjektmidler

T. Selland, HF

Holsen

Prosjekttilsetting

Arefjord

T. Selland, HF

Protokoller - se eksamen

 

Publiseringsregistrering

Teigland

Saunes
(vikar: Polster)

Publiseringsstøtte

Teigland

Holsen

Pullprint

Bruvoll

Husabø/Tessem

Rammeplaner

Holsen

Tønsaker

Rapportering og statistikk

Arefjord

Tønsaker/Teigland/Saunes 
(vikar for Saunes: Polster)

Regnskap

T. Selland, HF

Holsen

Reiseregning

T. Selland, HF

Bruvoll

Rekvisita

Bruvoll

Husabø

Religionsvitenskap

Selland

Teigland

Ressursforvaltning

Holsen

Tønsaker

Ressursregnskap

Tønsaker

Arefjord

Retningslinjer

Holsen

Tønsaker

Romreservasjon

Bruvoll

Husabø/Tessem

Rutiner

Holsen

Tønsaker

SapienCEBerglundHolsen

SEBRA, godkjenning

Holsen

Arefjord/Tønsaker

SEBRA, søknad opprettelse konto

Bruvoll

Husabø

Sensorkontakt - se eksamen

 

Stillingssøknader

Arefjord

Holsen

Stipendiater

Saunes
(vikar: Polster)

Arefjord

Stipendsøknader

Saunes
(vikar: Polster)

Arefjord

Studentmottak - se studieveiledning

 

Studieinformasjon - se studieveiledning

 

Studieledelse

Tønsaker

Holsen

Studieplaner og emnebeskrivelser, arkeologi

Goksøyr

Tønsaker

Studieplaner og emnebeskrivelser, historie

Idsal

Tønsaker

Studieplaner og emnebeskrivelser, kulturvitenskap

Goksøyr

Tønsaker

Studieplaner og emnebeskrivelser, religionsvitenskap

A. M. Selland

Tønsaker

Studieveiledning, arkeologi

Goksøyr

Husabø

Studieveiledning, historie

Idsal

Tessem

Studieveiledning, kulturvitenskap

Goksøyr

Husabø

Studieveiledning, religionsvitenskap

A. M. Selland

Teigland

Sykemeldinger

Arefjord

Holsen

Særskilt tilrettelegging - se eksamen

 

Telefonbetjening

Bruvoll

Husabø/Tessem

Telefoni

Bruvoll

Husabø

Telefonlister

Bruvoll

Arefjord

Tidsskrift

Bruvoll

Husabø

Tilsettinger

Arefjord

Holsen

Timelister

Arefjord

T. Selland, HF

Timelærere, tilsetting

Arefjord

Holsen

Timeregnskap

Arefjord

Tønsaker

Undervisningsadministrasjon, arkeologi

Husabø

Goksøyr

Undervisningsadministrasjon, historie

Tessem

Idsal

Undervisningsadministrasjon, kulturvitenskap 

Husabø

Goksøyr

Undervisningsadministrasjon, religionsvitenskap

Teigland

A. M. Selland

Utvalg for undervisning og internasjonalisering, sekretær

Tønsaker

 

Utdanningsmelding

Tønsaker

 

Utdanningsplaner - se studieveiledning 

 

Utenlandsk utdanning

Tønsaker

A. M. Selland

Utstyr, bestilling

Bruvoll

Husabø

Utstyr, registrering

Bruvoll

Husabø

Utstyr, vedlikehold

Bruvoll

Husabø

Utvekslingsavtaler - se studieveiledning

 

Valg

Arefjord

Holsen

Varemottak

Bruvoll

Husabø

Vedlikehold

Bruvoll

Husabø

Velferdstiltak

Arefjord

Holsen

Vikarer - se undervisningsplanlegging

 

Visittkort

Bruvoll

Husabø

Web-sider

Teigland

Tønsaker/Arefjord

Økonomiforvaltning

Holsen

T. Selland, HF