Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Administrasjonen - hvem gjør hva?

I oversikten nedenfor er arbeidsfelt/-oppgaver listet opp alfabetisk. For hver oppgave oppgis en hovedansvarlig og en stedfortreder.

Hovedinnhold

I informasjonen om de administrativt ansatte finnes samleoversikter over hvilke oppgaver hver ansatt har.

Oppgave

Hovedansvar

Stedfortreder

Administrativ ledelse

Holsen

Hoffmann

Arbeidsavtaler

Arefjord

Holsen

Arbeidslivsstudier (AHS)

Engevik

Hoffmann

Arrangement

Bruvoll

Matthiessen

Bestillinger (innkjøp)

Bruvoll

Clausen, HF

Betal-meg (SAP)BruvollArefjord

BOA (Bidrags- og oppdragsaktivitet)

Moen/Hausvik/HF

Holsen/Halsnes

Budsjett

Holsen

T. Selland, HF

Cristin

Teigland

Halsnes

Disputaser, praktisk tilrettelegging

Bruvoll

Matthiessen

Doktoravhandlinger

Halsnes

Arefjord

Drift og vedlikehold

Bruvoll

Matthiessen

Eksamen, arkeologi

Matthiessen

Møller/Teigland

Eksamen, historie

Møller

Matthiessen/Teigland

Eksamen, kulturvitenskap

Matthiessen

Møller/Teigland

Eksamen, religionsvitenskap

Teigland

Matthiessen/Møller

Ekskursjoner

Hoffmann

Holsen

Ekspedisjon

Bruvoll

Matthiessen

Etter- og videreutdanning

Hoffmann

Holsen

Fakturamottak

Bruvoll

T. Selland, HF

Fellesareal, tilsyn

Bruvoll

Matthiessen

Ferieregistrering

ArefjordBruvoll

Forskerutdanning

Halsnes

Arefjord

Forskerutdanningsmelding

Halsnes

 

ForskerutdanningsmidlerHalsnesHolsen

Forskningsadministrasjon

HalsnesTeigland

Forskningsmelding

Halsnes

 

Forskningsmidler

Teigland

Holsen

Forskningstermin

Teigland

Holsen

Forskningsutvalget, sekretær

Halsnes

Teigland

Fraværsmelding

Bruvoll

Arefjord

Gjestebolig

Bruvoll

Matthiessen

Gjester - kontaktperson

Bruvoll

Matthiessen

HMS

Holsen

Arefjord

Honorar

Arefjord

T. Selland, HF

Informasjonstavler

Bruvoll

Matthiessen

Inkluderende arbeidsliv

Holsen

Arefjord

Innkjøp

Bruvoll

Clausen/HF

Insentivmidler

T. Selland, HF

Holsen

Instituttråd, sekretær

Holsen

Hoffmann

IT-kontakt

Bruvoll

Matthiessen

Konferanser og seminar

Bruvoll

Matthiessen

Konto for gjesterArefjordHalsnes/Holsen

Kontor- og arealdisponering

Holsen

Hoffmann

Løslønnnn

Arefjord

T. Selland, HF

LærerutvekslingSelland

Hoffmann

Makulering

Bruvoll

Matthiessen

Nettsider

Matthiessen

Hoffmann

Nytilsatte

Bruvoll

Arefjord

Nøkler og nøkkelkort

Bruvoll

Matthiessen

Pensum/Litteraturliste - administrativ oppfølging

Bruvoll

Hoffmann

Permisjoner

Arefjord

Holsen

Personaloversikt

Arefjord

Holsen

Pliktarbeid for stipendiatene

(Kvalifiseringsarbeid)

Halsnes

Arefjord

Ph.d.-kandidater

Halsnes

Arefjord

Postbehandling

Bruvoll

Matthiessen

Prosjektmidler

T. Selland, HF

Holsen

Publiseringsstøtte

Teigland

Holsen

Regnskap

T. Selland, HF

Holsen

Reisestøtte stipendiaterHalsnesHolsen

Ressursbudsjett

Hoffmann

Arefjord

Rutiner- og retningslinjer

Holsen

Hoffmann

SapienCETankosicHolsen
Selvbetjeningsportalen (SAP)ArefjordHolsen

Stillingssøknader

Arefjord

Holsen

Stipendiater

Halsnes

Arefjord

Stipendsøknader

Halsnes

Arefjord

Studiekvalitetsarbeid

Hoffmann

Studieledelse

Hoffmann

Holsen

Studieveiledning, arkeologi

Saunes

Matthiessen

Studieveiledning, historie

Engevik

Møller

Studieveiledning, kulturvitenskap

Saunes

Matthiessen

Studieveiledning, religionsvitenskap

Selland

Teigland

Sykemeldinger

Arefjord

Holsen

Tilrettelegging

 

Tidsskrift

Bruvoll

Matthiessen

Tilsettinger

Arefjord

Holsen

Timeregnskap

Arefjord

Hoffmann

Timeplanlegging, arkeologi

Matthiessen

Saunes

Timeplanlegging, historie

Møller

Engevik

Timeplanlegging, kulturvitenskap 

Matthiessen

Saunes

Timeplanlegging religionsvitenskap

Teigland

Selland

Utvalg for undervisning og internasjonalisering, sekretær

Hoffmann

 

Utdanningsmelding

Hoffmann

 

Utvekslingsavtaler alle fag

Selland

Hoffmann

Valg

Arefjord

Holsen

Varemottak

Bruvoll

Matthiessen

Velferdstiltak

Arefjord

Holsen

Visittkort

Bruvoll

Matthiessen

Økonomisk tilskudd til datainnsamling, masterstudenter

Selland

Hoffmann

Økonomiforvaltning

Holsen

T. Selland, HF