Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

MEDLEMMER HØSTEN 2020

 Medlemmer:Varamedlemmer:
Rådsleder  
InstituttlederJan Heiret 

Fast vitenskapelig ansatte (gruppe A)  

ARKEOLOGIRamona Harrison

Simon Malmberg

Lars Forsberg

HISTORIEEivind Heldaas Seland

Teemu Ryymin

Anne Bang

KULTURVITENSKAPHans-Jakob Ågotnes

Tone Hellesund

Haci Akman

RELIGIONSVITENSKAPSissel Undheim

Marie von der Lippe

István Keul

Midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe B)  
  Moa Airijoki

Henriette Hanky

Marte Mokkelbost

Administrativt ansatte (gruppe C)  
 Julie Alver Tønsaker

Ayla Tessem

Anna Lisa Arefjord

Studenter (gruppe D) 

 

Tormod Bjørkhaug Jakobsen

 

Mina Kristiansen

 

Robin Grimstad

Hanne Drotningsvik

Kristine Tjøtta

Helene Marie Røisland

 

INNKALLING/PROTOKOLL

Innkalling og sakspapir

Protokoll