Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Instituttrådet ved AHKR

Bilde i svart/hvitt av en gang
Foto/ill.:
KI/ AHKR

Hovedinnhold

MEDLEMMER VÅREN 2024

 Medlemmer:Varamedlemmer:
Rådsleder  
InstituttlederTeemu Sakari Ryymin 

Fast vitenskapelig ansatte (gruppe A)  

 

Tove Fjell

Alexander van der Haven

Simon Malmberg

Ines Prodöhl

 

Yngve Flo

Michael Stausberg

 

Midlertidig vitenskapelig ansatte (gruppe B)  
  Anders Fylling

Tonje Louise Skjoldhammer

Marte Færevåg Wetteland

Administrativt ansatte (gruppe C)  
 Anne Mailin Selland

Magnus Halsnes

Anna Lisa Arefjord

Studenter (gruppe D) 

 

Yrja Skjærum

Håkon Kristoffer Stokke

Emilie Kampen Kolberg

Silje Mæland Nesheim

Hanneli Sandbrekken

Viljar Solberg

Hanna Harms Ødeby

INNKALLING/PROTOKOLL

Innkalling og sakspapir

Protokoll